Skip to Content
Tietoa Venäjästä

Ukrainan tilanteeseen liittyvät pakotteet

Ukrainan tilanteeseen liittyvistä pakotetoimista ja niiden muutoksista on saatavilla tietoa eri tahoilta. Suomen viranomaisista keskeisimmät tietolähteet ja soveltamistulkitsijat ovat ulkoasiainministeriö ja Tulli. SVKK seuraa tilannetta ja päivittää tälle sivulle tietoa pakotteista.

EU-maat ovat jatkaneet pakotteiden voimassaoloa useaan kertaan. Viimeisin päätös tehtiin 16.12.2016, jolloin Euroopan unioni päätti jatkaa talouspakotteita Venäjää vastaan 23.6.2017 saakka. Henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien toimien voimassaoloa jatkettiin 16.9.2016 voimaan tulleella päätöksellä 15.3.2017 saakka. Yhdysvallat noudattaa EU:n kanssa yhdensuuntaista pakotepolitiikkaa.

Venäjä jatkoi 29.6.2016 määrättyjen maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuontikieltoaan v. 2017 loppuun ja lisäsi tuontikieltotuotteisiin suolan 1.11.2016 alkaen. Tietoa Venäjän elintarvikepakotteista julkaisemme täällä.

Seuraavassa on kooste EU:n ja Yhdysvaltain Venäjää vastaan asettamista pakotteista ja linkkejä lisätietolähteisiin.

EU:n asettamat pakotteet

Ulkoasiainministeriön nettisivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa EU:n asettamista pakotteista.

EU-komissio on julkaissut syksyllä 2015 pakotteista suomenkielisen tulkintaohjeen.

EU:n pakotteilla on venäläisten pankkien rahoitukseen osallistumisen lisäksi pääasiassa vaikutuksia viejiin, joilla on:

 • toimituksia Venäjälle, Krimille ja Sevastopoliin
 • ja joiden tuotekatteeseen sisältyy esimerkiksi:
  • öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoituksia,
  • kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia,
  • puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja,
  • tuoteryhmiin 73 ja 82–87 kuuluvia tuotteita, joiden tullinimikkeet on erikseen lueteltu.

 

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset koskevat kaksikäyttöasetuksessa esitettyjä tuotteita, jotka ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Myös sotilaalliseen loppukäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuun vientiin voidaan kuitenkin myöntää lupa, jos liiketoimi perustuu ennen 1.8.2014 tehtyyn sopimukseen.

Tullin verkkosivuilla on lisätietoa vaadittavista vientiluvista ja pakotteiden vaikutuksista tulli-ilmoittamiseen (negaatiokoodit). Tullin verkkosivuja päivitetään aktiivisesti ja tarvittavat tiedotteet julkaistaan pikaisesti.

Vientilupia haetaan ulkoasiainministeriöltä. Ohjeet ja lisätiedot ulkoasiainministeriön kotisivuilta formin.finland.fi.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet

Yhdysvaltain asettamista pakotteista löytyy tietoa US Treasuryn verkkosivulta.

EU-maiden yrityksiä koskevat suoraan vain EU:n asettamat pakotteet, mutta laajaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten on syytä ottaa huomioon myös Yhdysvaltain asettamat pakotteet.

Lisätietoa muun muassa seuraavissa dokumenteissa:

 • On Entities Within the Financial Services and Energy Sectors of Russia, Against Arms or Related Materiel Entities, and those Undermining Ukraines Sovereignty (Linkki)
 • On Russian Financial Institutions and on a Defense Technology Entity (Linkki)
 • Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and Defense or Related Materiel Sectors (Linkki)

 

Lisäys pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloon, joka koskee myös Suomen kansalaisia, julkaistiin 30.7.2015. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Seuraava lisäys tehtiin 7.8.2015, jolloin Yuzhno-Kirinskoyen kenttä lisättiin pakoteluetteloon. Tarkempi tieto löytyy tästä linkistä.

Sitä seuraavalisäys tehtiin 22.12.2015, jolloin pakotteiden kohteeksi lisättiin uusia henkilöitä ja yrityksiä. Tarkempi tieto löytyy tästä linkistä.

Pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloon tehtiin 1.9.2016. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Tuorein lisäys tehtiin 20.12.2016. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet jatkuvat toistaiseksi.

Back top top