Skip to Content

Yhdysvaltain asettamat talouspakotteet

Yhdysvaltain asettamista pakotteista löytyy tietoa US Treasuryn verkkosivulta.

EU-maiden yrityksiä koskevat suoraan vain EU:n asettamat pakotteet, mutta laajaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten on syytä ottaa huomioon myös Yhdysvaltain asettamat pakotteet.

Uusin muutos Yhdysvaltain Venäjä-pakotteisiin vahvistettiin kesällä 2017. Yhdysvaltain kongressin ja edustajainhuoneen hyväksymä sekä presidentti Trumpin 2.8.2017 vahvistama lakipaketti tiukentaa jo voimassa olleita Yhdysvalloissa hyväksyttyjä pakotetoimia Venäjää kohtaan. Tämä uusin päivitys ja tiukennus sisältää mm. seuraavat asiat:

  • Presidentin oikeus poistaa Venäjä-pakotteita vaatii jatkossa senaatin, ja merkittävimmissä kysymyksissä lisäksi edustajainhuoneen, erillisen arviointi- ja vahvistusprosessin.
  • Venäjän energiavientiä tukevan putkistoinfran rakentamista tukevien investoijien, tavaran- ja palveluntoimittajien asettamismahdollisuus (ei -vaatimus) USA:n pakotelistalle. Vaaditaan presidentin erillistä esitystä ja tätä edeltävää avainkumppanien (EU) kuulemista.
  • Venäjän valtio-omisteisten rautatie-, metalli- ja kaivosyhtiöiden sanktiointimahdollisuus valtiovarainministerin erillisen esityksen pohjalta.
  • Syvänmeren, arktisten alueiden ja liuskeöljyn porauksen mahdollistavan teknologian toimittamiseen liittyvien pakotteiden kattavuuden varmistaminen valtiovarainministerin toimesta.
  • Venäjän valtiollisten tiedustelu- ja puolustuselinten kanssa toteutettaviin transaktioihin liittyvien pakotekäytäntöjen tiukentaminen.
  • Voimassa olevien pakotteiden vahvistaminen, esimerkiksi pakotteiden alaisten rahoituslaitosten rahoitusaikojen lyhentäminen 30 päivästä 14 päivään. Pakotteiden alaisten energiayhtiöiden rahoittamisen rahoitusaikojen lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään.
  • Kyberturvallisuuden heikentämistä koskevat henkilöpakotteet.

Huomattava on erityisesti se, että kyseessä on monilta osin lakikokonaisuus, joka mahdollistaa pakotteiden voimaansaattamisen erillisen harkinnan ja esityksen pohjalta.

Lisätietoa Yhdysvaltain Venäjä-pakotteista löytyy muun muassa seuraavista dokumenteista:

  • On Entities Within the Financial Services and Energy Sectors of Russia, Against Arms or Related Materiel Entities, and those Undermining Ukraines Sovereignty (Linkki)
  • On Russian Financial Institutions and on a Defense Technology Entity (Linkki)
  • Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and Defense or Related Materiel Sectors (Linkki)

Lisäykset Yhdysvaltain pakotteisiin

30.7.2015 Lisäys pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloon, joka koskee myös Suomen kansalaisia. Lisäys löytyy tästä linkistä.

7.8.2015 Yuzhno-Kirinskoyen kenttä lisättiin pakoteluetteloon. Tarkempi tieto löytyy tästä linkistä.

22.12.2015 Pakotteiden kohteeksi lisättiin uusia henkilöitä ja yrityksiä. Tarkempi tieto löytyy tästä linkistä.

1.9.2016 Lisäys pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloon.  Lisäys löytyy tästä linkistä.

20.12.2016 Lisäys löytyy tästä linkistä.

2.8.2017 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Tarkempaa tietoa löytyy tästä linkistä.

26.10.2017 Yhdysvallat talouspakotelistaansa pääosin Venäjän puolustusteollisuuden ja energiasektorin yrityksillä. SVKK:n uutinen aiheesta löytyy täältä.

26.1.2018 Lisäys löytyy tästä linkistä.

Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina 30. tammikuuta 210 venäläisen poliitikon ja liikemiehen luettelon. Kongressi vaati lakia säätäessään hallinnolta asiaa koskevia dokumentteja maanantaihin mennessä. Dokumentti nimettiin yhdysvaltalaisissa tiedotusvälineissä ”Putinin listaksi” ja venäläislehdistössä ”Kreml-raportiksi”. Mitä merkitystä nimilistalla on, jäi epäselväksi. Lista löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet jatkuvat toistaiseksi.

 

Back top top