Skip to Content

Lupa tehdä Venäjän-kauppaa

Parhaat ideat syntyvät joskus kuin itsestään. Pohdimme tammikuun pakkasilla East Officen Ilkka Salosen kanssa maailman menoa ja puheeksi tulivat kevään vaalit. Päivittelimme yli ymmärryksen käyviä sotekiemuroita ja teimme yhteisen havainnon, että Venäjä-asioita ei juurikaan ole mainittu vaalikeskusteluissa.

Monelle suomalaiselle yritykselle Venäjä on kuitenkin tärkeä lähimarkkina ja kansainvälistymiskohde. Siksi ei ole samantekevää, kuinka puolueet ja tulevat poliittiset päättäjät arvioivat Venäjän-markkinoita, sen merkitystä, potentiaalia ja haasteita. Syntyi idea järjestää vaalipaneeli ja kysyä nämä kysymykset – ja saada vastaukset.

Kevään ensimmäisenä päivänä saimme vaalipaneeliimme vieraaksi neljän puolueen edustajat: Kokoomus, Keskusta, Demarit ja Vihreät. Panelistit johdateltiin keskusteluun kehottamalla nimeämään Venäjään liitettäviä adjektiiveja. ”Venäjä on … haastava, mahdollistava, monimuotoinen, tärkeä, erityislaatuinen, vaikea, väistyvä, kasvava.” Itse lisäisin näiden vastausten perusteella – ristiriitainen.

Sävyeroja rennon avoimessa keskustelussa erottui, mutta samalla hahmottui yhtenäinen näkemys dialogin tarpeesta. Seuraavan hallituksen agendalle haluttiin myönteisiä ja yhteistyötä hakevia, pragmaattisia elementtejä. Esiin nousivat mm. ympäristöasiat, opiskelijavaihto, Venäjä-osaajien tarve ja EU-puheenjohtajuuden hyödyntäminen. Panelistit tunnistivat vahvasti tarpeen avata suomalaiselle bisnekselle latuja ratkomalla ongelmia yhdessä.

Panelistit tunnistivat vahvasti tarpeen avata suomalaiselle bisnekselle latuja ratkomalla ongelmia yhdessä.

Panelistit tarttuivat rohkeasti vaikeisiin asioihin. Etsittäessä syyllisiä ongelmalliseen Venäjä-EU -suhteeseen panelistit langettivat Venäjän osalle taakasta 80% ja EU:lle 20%. Tämäkin käännettiin mahdollisuudeksi. Jotain siis mekin voimme tehdä ja jotain kannattaa tehdä.

Panelistit nimesivät yhteisvoimin Venäjän haasteita, joita suomalainen osaaminen voisi ratkaista molempia hyödyttävällä tavalla. Kirkkaimpina nousivat esiin ympäristöön liittyvät kysymykset, kuten jätehuolto, puhdas vesi ja ilma. Metsäarvoketjun kehittämisessä nähtiin paljon potentiaalia. Samoin tunnistettiin monia älykäs kaupunki -teemaan liittyviä haasteita, kuten liikkuminen, asuminen tai uudet teknologiset ratkaisut, vaikkapa terveydenhuollossa.

Venäjän maabrändi todettiin harmittavan huonoksi. Panelistit pohtivat suomalaisten yritysten joutuvan kansainvälisillä markkinoilla toimiessaan kohtaamaan useita muitakin maita, joissa esimerkiksi oikeusvarmuus ei ole pohjoismaisella tasolla. Yksimielisiä oltiin siitä, että Venäjän maabrändin kohentaminen ei ole Suomen tehtävä. Yhtä yksimielisiä panelistit olivat myös siitä, että viestimällä suomalaisista hyvistä käytännöistä eri aloilla saavutetaan enemmän kuin kääntämällä Venäjälle selkä. Saimme selkeän kannustuksen jatkaa työtä tuoda venäläisiä vaikuttajia Suomeen tutustumaan Suomen toimiviin malleihin, esimerkiksi jätehuoltoon.

Venäjän-kauppa pitäisi vapauttaa turhista leimakirveen iskuista.

Venäjän-kauppa pitäisi vapauttaa turhista leimakirveen iskuista. Yritykset voivat joutua kohtuuttoman arvostelun kohteeksi vain toimimalla Venäjän-markkinoilla.  Panelistit rohkaisivat yrityksiä tiedostamaan poliittisen tilanteen ja sanktioiden tuomat rajoitukset, mutta tunnistamaan markkinoiden potentiaalin ja hyödyntämään sen. On lupa tehdä Venäjän-kauppaa. Ei siis sanktioida itseämme ulos Venäjän-markkinoilta. Ei anneta perusteetonta etumatkaa kilpailijamaille.

Saimme arvokkaita eväitä myös omaan työhömme. Panelistit arvioivat, mikä olisi paras tapa järjestää Venäjän-markkinoiden vienninedistämis- ja kansainvälistymispalvelut. Miten parhaiten aukaisemme uusia latuja bisnekselle ja ratkomme haasteita yhdessä.  Suomalais-Venäläisen kauppakamarin ja East Officen sateenvarjon alla on koordinoitava suomalaisen elinkeinoelämän Venäjä-vaikuttaminen, silloin ei tehdä asioita päällekkäin, oli panelistien yksituumainen kiteytys. Meillä on pallo hallussa. Panelistit heittivät meille pallon ja otimme jälleen kopin.

Keskustelua aiheesta

Back top top