Skip to Content

Moskovassa käytiin läpi Ekologia-hankkeen ensimmäisen vuoden tuloksia – ”Tunnelma on sekalainen”

Mikä Ekologia-projekti?

Venäjällä vietettiin vuonna 2017 ympäristövuotta. Tällöin luotiin kansallinen, Ekologia-niminen hanke, joka käynnistyi kuitenkin käytännössä vasta 2019. Hankkeeseen kuuluu 6 teemaa: ilma, vesi, jätteet, metsä, biologinen monimuotoisuus ja teknologiat. Näiden alla on 12 alaprojektia:

Ekologia-hanketta johtaa luonnonvaraministeri Dmitri Kobylkin ja projektin kokonaisbudjetti on n. 4 biljoonaa ruplaa eli lähes 60 miljardia euroa. Tosin tästä suurimman osan, yli 3 biljoonaa, odotetaan tulevan määrittelemättömistä yksityisistä lähteistä. Ylivoimaisesti suurin osa kokonaisbudjetista on varattu projektin teknologiaosuudelle. Federaation budjetista suurimmat summat on varattu puhtaan maan ja veden projekteille.

Ekologia-hankkeen ensimmäinen vuosi takana

Joulukuussa 2019 Tšistaja strana -yhdistyksen kansainvälisessä foorumissa keskusteltiin ensimmäisen vuoden tuloksista. Ensimmäisessä paneelissa olivat mukana muun muassa varapääministeri ja Ekologia-hankkeen kuraattori Aleksei Gordejev, luonnonvaraministeri Dmitri Kobylkin, Mihail Men – jonka vielä syksyllä arveltiin nousevan valtiollisen jäteoperaattorin johtoon –  sekä Tšeljabinskin kuvernööri Aleksei Teksler.

– Ekologia-hankkeen ensimmäinen vuoden tunnelma on sekalainen – on paljon positiivista, mutta myös negatiivista, tiivisti Venäjän presidentin ympäristöasioiden edustaja Sergei Ivanov tilaisuuden alussa.

Paneelin edetessä negatiivisia asioita tuntui nousevan positiivia enemmän, vaikka tunnelma yritettiin pitää myönteisenä. Luonnonvaraministeri Kobylkin myönsi, että Ekologia-hanke on kaikista kansallisista projekteista vaikein.

Vuodelle budjetoiduista federaation rahoista hankkeeseen käytettiin ainoastaan 30 prosenttia. Panelistit pitivät sitä myönteisenä, sillä varojen käytöstä ja kohdennuksesta ollaan tarkkoja. Tämä voi hyvin pitää paikkansa, sillä Venäjän budjettivarojen käyttö ei aina ole ollut tehokasta, mutta toisaalta se voi tarkoittaa myös sitä, ettei hankkeen puitteissa olla löydetty kelvollisia käyttökohteita.

Vuodelle budjetoiduista federaation rahoista hankkeeseen käytettiin ainoastaan 30 prosenttia.

Valtion edustajat myönsivät, että lakeja on valmisteltu liian pitkään, eikä alueille ole annettu työkaluja lakien toimeenpanoon. Kiitosta saivat ne alueet, jotka ovat vieneet projekteja itsenäisesti eteenpäin. Esimerkiksi jäteprojektissa parhaimpiin alueisiin on listattu mm. Tjumen, Udmurtia, Tatarstan sekä Murmanskin ja Moskovan alueet.

Etenkin Mihail Men nosti esille lukuisia haasteita Ekologia-hankkeen toimeenpanossa. Esimerkiksi 46 kaupungissa ilmanlaadun on todettu olevan huono ja Volgan tervehdytys -ohjelmassa on mukana vain 15 aluetta, vaikka Volgan varrella on alueita paljon enemmän.

Paneelissa mukana ollut Tšeljabinskin kuvernööri olikin hankalassa tilanteessa edustaessaan teollisuuskaupunkia, joka tunnetaan ”mustan taivaan kaupunkina”. Venäjällä oli uutisoitu laajasti Tšeljabinskin hajuongelmasta, jonka lähdettä ei kyetty löytämään. Kuvernööri onnistui kuitenkin keskittymään tuleviin projekteihin, joista hän mainitsi keskustan kaatopaikan sulkemisen, 38 prosentin päästöleikkauksen vuoteen 2024 mennessä ja 28 vedenpuhdistuslaitoksen rakentamisen.

Tällä hetkellä Tšeljabinskissa on rakennettu kolme vedenpuhdistuslaitosta ja avattu kolme jätteenkäsittelylaitosta. Myös muut teollisuuskaupungit ovat aktivoituneet, osin viennin vaatimusten ja osin lainsäädännön vuoksi, uudistamaan prosessejaan, mikä avaa tilaa myös suomalaiselle kiertotalousosaamiselle.

Teollisuuskaupungit ovat aktivoituneet, osin viennin vaatimusten ja osin lainsäädännön vuoksi, uudistamaan prosessejaan, mikä avaa tilaa myös suomalaiselle kiertotalousosaamiselle.

Missä sitten onnistuttiin?

Vuonna 2019, osittain jo aikaisemmalla toiminnalla, Venäjällä saavutettiin metsänsuojelulle asetetut tavoitteet. Venäjällä onkin tunnetusti maailman suurimmat luonnonsuojelualueet. Jätealalla suljettiin 16 kaatopaikkaa ja avattiin virtuaalinen tietokanta, johon kerätään tietoa jätteiden kulusta. Tosin monet asiantuntijat ovat suhtautuneet epäilevästi kaatopaikkojen sulkemisen ja kunnostuksen tasoon. Ero sulkemisen ja jätteiden kaatopaikkakuljetuksen lakkauttamisen välillä on toistaiseksi hämärä.

Vuotta 2019 pidettiin yleisesti vasta lämmittelynä ja tahdin odotetaan kiihtyvän hankkeen edetessä. Valvontaan aiotaan panostaa lisäämällä luonnonvaroja valvovan Rosprirodnadzorin valtuuksia. Suurimman paineen voi odottaa 20-luvullakin kohdistuvan jätteisiin, mutta myös vesialan modernisoinnit sekä ilmanlaadun parantamiseen kohdistuvat projektit voivat avata suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia.

Tutustu tietopankkimme jätesivustoon:

Jätehuoltouudistus

Tutustu palveluihimme:

Palvelut yrityksille

Keskustelua aiheesta

Back top top