Skip to Content

Tilanteen mukaan – по обстоятельствам!

Kokemus kulttuuriälyksi ja strategisen osaamisen tasolle

”Maailmassa pärjää maalaisjärjellä!” Joo, totta, mutta sen lisäksi on hyvä ottaa selvää ihmisistä ja heidän kulttuureistaan varsinkin, jos tekee heidän kanssaan töitä. Kaiken yhteistyön perusta on vuorovaikutus ja kommunikointi. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa menestyvät ne, joilla on empatiakykyä ja vuorovaikutustaitoja. Toisin sanoen halua ymmärtää toista ihmistä ja käyttää vuorovaikutusta apunaan kommunikoinnissa.

Tutkimusten mukaan 65 prosenttia johtajista pitää kulttuurieroja kansainvälisen liiketoiminnan suurimpana ongelmana. Yhteistyökumppaneiden tapa- ja liiketoimintakulttuurien tuntemukseen kannattaa siis panostaa, samoin kuin kansainvälisten projektien yhteisen toimintakulttuurin luomiseen ja toteuttamiseen. Kulttuurihaasteiden ylittämisestä ja kulttuuriosaamisesta voi tehdä tärkeimmän kilpailuedun. Yhä kansainvälisemmässä maailmassa pärjäävät ne, jotka onnistuvat tässä.

Kulttuurien ymmärtämiseen tarvitaan kulttuuriälyä. Sen pohjana on terve itseluottamus, kiinnostus vieraisiin kulttuureihin ja tahto sopeutua monikulttuurisuuteen. Tarvitaan kulttuurienvälisten kysymysten ja kulttuurierojen ymmärtämistä. Kokemukset muuttuvat kulttuuriälyksi siinä vaiheessa, kun on taito viedä kertynyt tieto strategisen osaamisen tasolle. Omaa viestintää, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä on osattava muuttaa tilanteiden mukaan.

Meillä kaikilla on joskus ennakkoluuloja ja -asenteita. Niistä on hyvä vapauttaa itsensä ja muistaa: mikä on kulttuuristamme poikkeavaa ei ole automaattisesti epänormaalia tai huonoa. Toisaalta mikä on samaa kuin meidän kulttuurissamme, ei välttämättä ole normaalia ja hyvää.

Kulttuurihaasteiden ylittämisestä ja kulttuuriosaamisesta voi tehdä tärkeimmän kilpailuedun.

Hyvän pohjan venäläisen liiketoiminnan ja tapakulttuurin ymmärtämiselle antaa oman kulttuurin tuntemus. On hyvä tiedostaa, mitkä ovat oman kulttuurin tukipilarit ja tärkeimmät arvot. Usein tämä tapahtuu siinä vaiheessa, kun ihminen viettää pidemmän ajan Venäjällä ja palaa sieltä takaisin kotimaahansa. Näin kävi minulle, kun ensimmäisten Venäjällä vietettyjen vuosien jälkeen palasin takaisin Suomeen.

Venäjälle mennessä pyrin elämään niin, että imen itseeni kaiken vastaan tulevan kulttuurikokemuksen. En odottanutkaan, että Venäjällä toimitaan kuten Suomessa. Kuitenkin vasta Suomeen palattuani näin suomalaisen kulttuurin vieraan silmin ja ymmärsin tiettyjä asioita suomalaisuudesta.

Venäjällä ollessa ikävöin Suomesta perhettä, ystäviä, puhdasta juomavettä, lämmintä suihkua, saunaa ja järveä, metsää, mustikoita, turvallisuuden tunnetta, asioiden sujuvuutta ja järjestelmällisyyttä. Toisaalta jonkin aikaa Suomessa asuttuani kaipasin takaisin Venäjälle. Suomessa kaikki tuntui olevan jo valmiina, Venäjällä oli vielä tehtävää ja haasteita. Lisäksi kaipasin Venäjältä läheisiä välejä ystävieni kanssa, heidän perheitään, hyviä käytöstapoja, kohteliaisuuksia ja huomionosoituksia, välitöntä kanssakäymistä, suurkaupungin vilinää, konsertteja ja kulttuuria. Jopa niitä työelämän venäläisiä haasteita.

Rakenna oma yrityskulttuurisi

Kansallinen kulttuuri näkyy arvojen eroissa maiden tai alueiden välillä. Koska kansallista kulttuuria ei voi muuttaa ulkoa päin, kannattaa keskittyä oman yrityskulttuurin tai organisaatiokulttuurin rakentamiseen. Yrityskulttuuri näkyy käytäntöjen eroina. Sen rakentaminen vaatii pitkäjännitteistä työtä, esimerkillä johtamista ja henkilönkunnan sitouttamista kulttuurin rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Venäläiset ovat puheliaita, vieraanvaraisia ja empaattisia. He syttyvät helposti ja ovat kekseliäitä. Venäläiset ovat rohkeita ja heillä on korkea riskinsietokyky. He sopeutuvat nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Venäläisillä ei ole asioihin pelkästään plan B:tä, heiltä löytyy vähintäänkin aina myös plan C. Arvostan venäläistä tapaa ratkoa asiat, kun eteen tulee haasteita. Yksi parhaista venäläisiltä ystäviltäni saamista ohjeista on: ”älä huolehdi, toimitaan tilanteen mukaan.”

Yksi parhaista venäläisiltä ystäviltäni saamista ohjeista on: ”älä huolehdi, toimitaan tilanteen mukaan.”

Suomalaiset saattavat kokea omaan kulttuuriinsa peilaten, että venäläisten kanssa on haasteita täsmällisyydessä, ohjeiden ja sääntöjen noudattamisessa sekä asioiden loppuun saattamisessa. Ongelmiksi koetaan myös aktiivisuuden puute ja vaikeudet viedä omia aloitteitaan läpi. Rauhallinen ja tasainen työnteko ilman kriisejä on venäläisten kanssa joskus mahdotonta. Aikatauluista kiinni pitäminen ja fokusointi ei aina onnistu.

Suomalaisessa yritysmaailmassa tärkeitä ovat strategiat, suunnitelmat, aikataulut ja niiden toteuttaminen. Suomalaiset arvostavat sitä, että sanat ja teot vastaavat toisiaan. Rehellisyys, suoraselkäisyys ja sovituista asioista kiinni pitäminen ovat hyveitä. Suomessa on perinteisesti arvostettu työntekoa ja vastuunottoa.

On hyvä istahtaa hetkeksi ja miettiä, että mitkä ne meidän suomalaisten vahvuudet ja heikkoudet ovat kansainvälisissä ympyröissä.

Satu Niemelä
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Blogiteksti on lyhennelmä artikkelista Tavat, liiketoimintakulttuurit ja johtaminen Suomessa ja Venäjällä, joka on julkaistu Suomalais-Venäläisen kauppakamarin uunituoreessa Venäjän-kaupan oppaassa.

Lue myös:

SVKK Club: ”Kulttuuriosaamisesta voi tehdä tärkeimmän kilpailuedun”

Keskustelua aiheesta

Back top top