Skip to Content

Venäjä ja Saudi-Arabia jäädyttivät öljytuotantonsa. Mitä se voi tarkoittaa?

Venäjän makrotalouden ja sosioekonomisten kuvaajien kehitys ja öljyn maailmanmarkkinahintojen heilahtelu ovat taas viime viikkoina kulkeneet käsi kädessä. Tästä johtuen Venäjän taloutta seuraavien katseet ovat nauliintuneet yhä tiiviimmin raakaöljyn hintakäyrään ja öljymarkkinoilta tihkuviin uutisiin, huhuihin ja spekulaatioihin.

Niinpä markkinat ja markkina-analyytikot seurasivatkin tarkkana uutisia Venäjän ja Saudi-Arabian neuvotteluista ja sopimuksesta jäädyttää raakaöljyn tuotantonsa tammikuun 2016 tasolle. Sopimuksessa ovat mukana myös Qatar ja Venezuela.

Vaikka mukana ei ole kaikkia OPEC-jäsenmaita eikä raakaöljyn länsimarkkinoille palaavaa Irania, oli sopimus tästä huolimatta viesti siitä, että suuret öljyntuottajamaat kykenevät tekemään toimenpiteitä raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen kontrolloimiseksi. Öljyn maailmanmarkkinahintojen muodostumiseen vaikuttavat kuitenkin myös odotukset, jotka tässä tapauksessa oli ilmeisesti asetettu korkeammalle kuin lopullinen tulos: heti sopimuksen julkistamisen jälkeen öljyn hinta vajosi noin neljällä prosentilla.

Pettymyksen syyt

Yksi suurimmista markkinoiden pettymykseen vaikuttaneista tekijöistä oli se, että tuotanto jäädytettiin kuluvan vuoden tammikuun tasolle. Venäjän osalta tämä tarkoittaa 10,2 miljoonaa barrelia vuorokaudessa, mikä on lähes ennätyksellisen korkea taso. Markkinoiden tulkinnan mukaan öljyn ylituotanto tulee sopimuksesta huolimatta siis jatkumaan – samaan aikaan kun öljyn kysynnän ennustetaan pysyvän heikkona ainakin vielä tämän vuoden.

Öljyn hintojen kasvu-odotuksia hillitsee myös se, että sopimuksessa ei ole mukana Irania, joka on kertonut valmiudestaan kasvattaa öljynvientiään lännen pakotteiden poistamisen myötä. Uutistoimisto Reuters tosin väläytti, että Iran saattaa tulevaisuudessa liittyä mukaan Venäjän, Saudi-Arabian ja muiden öljyntuottajamaiden välisiin neuvotteluihin.

Pohjaa vakautumiselle

Vaikka sopimus ei siis ollut aivan sitä mitä markkinat odottivat ja perusteita öljyn hintojen nopealle kasvulle ei vieläkään ole, analyytikkojen mukaan sopimuksella voi joka tapauksessa olla markkinoita vakauttava vaikutus. Tämän lisäksi Saudi-Arabia on öljyministerinsä suulla kommentoinut, että tiistainen sopimus oli ”vasta ensimmäinen askel öljymarkkinoiden vakauttamiseksi”.

Öljyn hintakehityksen ennustaminen on käytännössä mahdoton tehtävä. Tiistain jälkeen hintaennustajat saivat valikoimiinsa kuitenkin yhden uuden muuttujan, jota pitkästä aikaa voidaan käyttää esimerkkinä markkinoiden vakautumista edistävänä tekijänä. Sellaisia muuttujia ei viime aikoina ole liikaa ollut.

Keskustelua aiheesta

Back top top