Skip to Content
Kamarin uutiset
Avoin 1383

Five Nordic countries showcasing their expertise in Smart Nordic Tech in Moscow

The first Smart Nordic Tech arranged by the Finnish-Russian Chamber of Commerce brought 350 Nordic and Russian company representatives together to discuss possible collaborations in Moscow.

Kamarin uutiset
Avoin 1999

Viisi Pohjoismaata esittelivät yhdessä osaamistaan Smart Nordic Techissä Moskovassa

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin ensimmäinen Smart Nordic Tech keräsi 350 pohjoismaista ja venäläistä yritysedustajaa keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista Moskovaan.

Kamarin uutiset
Avoin 959
Back top top