Skip to Content
Laki ja tulli
Jäsenille 76

Lakiesitys sopimusten täyttämättä jättämisestä pakotteiden vuoksi hiertää Venäjän hallituksessa

Hallituksessa pelätään esityksen vaikuttavan kielteisesti Venäjän sisäisiin sopimussuhteisiin.

Laki ja tulli
Jäsenille 76

Venäjän ihmisoikeusneuvosto vaatii lievennyksiä ja tarkennuksia esitykseen uudesta laista ulkomaisista agenteista

Neuvosto esittää kaupallisten organisaatioiden poistamista niiden yhteisöjen joukosta, jotka voidaan julistaa ulkomaiseksi agentiksi.

Laki ja tulli
Jäsenille 215

Uusi laki ulkomaisista agenteista laajentaisi nykyistä lainsäädäntöä – statuksen voisi saada mikä tahansa yhteisö

Lakiesityksen mukaan nykyään neljässä laissa säädetyt agenttilait koottaisiin yhdeksi ja yhtenäiseksi laiksi rajoituksineen ja velvollisuuksineen.

Laki ja tulli
Avoin 945

Laki Venäjän jättävien yritysten ottamisesta ulkoiseen hallintaan eteni duumaan

Ulkoiseen hallintaan ottamisen edellytyksenä olisi yrityksen Venäjän talouden ja kuluttajien kannalta keskeinen asema.

Laki ja tulli
Avoin 275

Kansainvälinen ja venäläinen elinkeinoelämä vastustaa lakiesitystä pakotteiden noudattamisen kriminalisoinnista

Laki asettaisi yritykset tilanteeseen, jossa ne joutuvat rikkomaan joko kotimaansa tai Venäjän lakia.

Laki ja tulli
Avoin 240
Laki ja tulli
Avoin 326

Mitä tapahtuu Venäjällä – pitääkö IPR-oikeuksien haltijoiden huolestua?

Immateriaalioikeudet ovat joutuneet Venäjällä painostuksen välineeksi, mutta Venäjä tuskin romuttaa koko järjestelmää, arvioi Papula-Nevinpatin tavaramerkkiosaston johtaja Riikka Palmos.

Laki ja tulli
Avoin 263

Venäjä kieltäytyy maksamasta immateriaalioikeuksien käytöstä korvausta ulkomaiselle sopimuskumppanille

Yritysten kannattaa nyt tarkistaa sopimustensa IPR-lausekkeiden sisältö.

Laki ja tulli
Jäsenille 241
Laki ja tulli
Jäsenille 187

Venäjällä toimivien pienyritysten kilpailuoikeudellinen toimintaympäristö kevenee

Vireillä on muutoksia pienyritysten kilpailuoikeudellisiin rajoituksiin.

Laki ja tulli
Jäsenille 475
Laki ja tulli
Jäsenille 570

Venäjällä työskenteleviltä vaaditaan lääkärintarkastus, sormenjäljet ja valokuvaus maaliskuusta 2022 alkaen

Suomalais-Venäläinen kauppakamari on mukana kannanotossa uudistusta koskien.

Laki ja tulli
Jäsenille 391

Muutoksia venäläisten viejien kauppasopimuksiin perustuvien valuuttatulojen kotiutusvaatimuksiin

Uudet määräykset on hyväksytty osana valuutan kotiuttamisvaatimusten asteittaista poistamista.

Laki ja tulli
Jäsenille 403

Euraasian talousunionin päivitetty tullinimikkeistö voimaan 1.1.2022

Tullimaksut tulevat pysymään nykyisellä tasollaan uuden tullinimikkeistön astuessa voimaan.

Laki ja tulli
Jäsenille 297

Venäjällä yhtiökokoukset etämuodossa mahdollisiksi

Uusi laki antaa joustavuutta muovata organisaation päätöksentekojärjestelmä haluttuun muotoon nykyaikaisin digitaalisin työkaluin.

Laki ja tulli
Jäsenille 332

Sterngoff Audit: Katsaus tullausarvon oikaisukäytännöistä Venäjällä

Suomalais-Venäläinen kauppakamari alkaa julkaista Sterngoff Auditin katsausta neljä kertaa vuodessa.

Laki ja tulli
Jäsenille 307

Ulkomaisiin IT-yrityksiin ryhdytään soveltamaan Venäjän lakia riippuen venäläisasiakkaiden päivittäisistä käyttäjämääristä

Merkittävimmät ulkomaiset IT-yritykset saavat todennäköisesti pian pyynnön ilmoittaa käyttäjämääränsä.

Laki ja tulli
Jäsenille 281

Venäjän viranomaisvalvonnan painopiste siirtyy tarkastuksista ennaltaehkäisyyn

Lakimuutos antaa yrityksille enemmän suojaa vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa.

Laki ja tulli
Jäsenille 454

ALV-raportointi, korot, tappiot ja lähdevero – Venäjän verolakeihin ja verotuskäytäntöihin muutoksia

Venäjällä rekisteröityjen ulkomaisten yritysten vapauttaminen arvonlisäveroilmoituksesta tietyissä eritystapauksissa on odotettu muutos.

Back top top