Skip to Content

EU:n asettamat talouspakotteet

Euroopan unionilla on käytössään neljä erillistä pakotejärjestelmää Ukrainan kriisiin liittyen.

 • Ukrainan valtion varojen väärinkäytöstä vastuullisiin henkilöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet
 • Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut taloussuhteita rajoittavat toimenpiteet
 • Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet
 • Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut alakohtaiset rajoittavat toimenpiteet

Järjestelmät on rakennettu niin, että jos Minskin sopimuksen ehdot täyttyvät, voidaan manner-Ukrainaan liittyvät pakotteet purkaa ja jos Krim palautetaan Ukrainalle, voidaan siihen liittyvät pakotteet purkaa. Pakotteet ovat tältä osin toisistaan irrallisia.

Ulkoministeriön nettisivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa EU:n asettamista pakotteista. Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston verkkosivuilta löytyy tarkka aikajana pakotteiden asettamisen historiasta sekä lista pakotteiden kohteeksi asetetuista henkilöistä ja yhteisöistä.

EU:n pakotteilla on venäläisten pankkien rahoitukseen osallistumisen lisäksi pääasiassa vaikutuksia viejiin, joilla on:

 • toimituksia Venäjälle, Krimille ja Sevastopoliin
 • ja joiden tuotekatteeseen sisältyy esimerkiksi:
  • öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoituksia,
  • kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia,
  • puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja,
  • tuoteryhmiin 73 ja 82–87 kuuluvia tuotteita, joiden tullinimikkeet on erikseen lueteltu.

EU-komissio on julkaissut syksyllä 2015 pakotteista suomenkielisen tulkintaohjeen.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset koskevat kaksikäyttöasetuksessa esitettyjä tuotteita, jotka ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Myös sotilaalliseen loppukäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuun vientiin voidaan kuitenkin myöntää lupa, jos liiketoimi perustuu ennen 1.8.2014 tehtyyn sopimukseen.

Tullin verkkosivuilla on lisätietoa vaadittavista vientiluvista ja pakotteiden vaikutuksista tulli-ilmoittamiseen (negaatiokoodit). Tullin verkkosivuja päivitetään aktiivisesti ja tarvittavat tiedotteet julkaistaan pikaisesti.

Vientilupia haetaan ulkoasiainministeriöltä. Ohjeet ja lisätiedot ulkoministeriön kotisivuilta formin.finland.fi.

EU:n talouspakotteiden voimassaolo

4.3.2021 Voimassa olevia Ukrainan varojen väärinkäytöstä johtuvia, henkilöihin kohdistuvia pakotteita jatketaan 6.9.2021 asti.

12.6.2020 Voimassa olevia Krimin ja Sevastopolin anneksoinnista johtuvia, taloussuhteita rajoittavia pakotteita jatketaan 23.6.2021 asti.

12.3.2021 Voimassa olevia Ukrainan koskemattomuutta rikkoneisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvia pakotteita jatketaan 15.9.2021 asti.

17.12.2020 Voimassa olevia Ukrainan tilannetta horjuttavista toimista johtuvia, Venäjän tietyille aloille kohdistettuja pakotteita jatketaan 31.7.2021 asti.

Back top top