Skip to Content

Suomen ja Venäjän välinen kauppa

Toukokuu 2019:

Vienti +39 % Tuonti +3 %

Viennin arvo 395 milj. €

Tuonnin arvo 789 milj. €

Suomen Venäjän-kaupan muutos

Viennin kasvun taustalla ovat putkitoimitukset avomerelle ja Venäjälle.

Suomen viennin ja tuonnin muutos

Suuret toimitukset ja vertailukuukaudet näkyvät piikkeinä viennin muutoksissa.

Suomen tuonnin muutos

Tuonnissa näkyy suuri putkitoimitus Venäjältä

Lue lisää:

Kaasuputket vauhdittivat Venäjän-viennin 39 prosentin kasvuun toukokuussa


Suomen Venäjän-kauppa vuonna 2018

Tammi-joulukuu 2018:

Vienti -3 % Tuonti +13 %

Tammi-joulukuussa vienti laski noin kolme prosenttia edellisvuodesta, tuonti kasvoi noin kolmetoista prosenttia vuoden takaisesta.

Viennin arvo 3,3 mrd. €

Tuonnin arvo 9,3 mrd. €

Viennin arvo oli tammi-joulukuussa 3,3 miljardia euroa ja tuonnin arvo 9,3 miljardia euroa.

Vienti Venäjälle kasvoi joulukuussa kolme prosenttia ja tuonti Venäjältä 13 prosenttia.

Vienti Venäjälle tavararyhmittäin

 

Tuonti Venäjältä tavararyhmittäin


Venäjän-kaupan barometri – syksy 2018

Vienti Venäjälle

Kuluneiden kuuden kuukauden aikana vienti on kasvanut 28 prosentilla vastanneista, kun keväällä luku oli 34 %. Vienti on supistunut 22 prosentilla vastaajista.

Optimismi viennin suhteen on laskenut keväästä, jolloin kasvua odotti yli puolet vastaajista. Nyt vain 43 prosenttia vastaajista odottaa viennin kasvavan tulevan puolen vuoden aikana.

Ruplan kurssi on noussut Venäjän-viennissä yritysten suurimmaksi ongelmaksi. Poliittinen riski on nyt toiseksi suurin ongelma. Tullauksen ja tullilainsäädännön ongelmat ovat pudonneet kolmanneksi yleisimmäksi ongelmaksi.

Tuonti Venäjältä

Yli puolet vastaajista kertoo tuonnin säilyneen ennallaan. Tuonnin kasvua odottavien määrä on laskenut keväästä ja supistumista odottavien osuus on lähes kaksinkertaistunut.

Suurimmiksi ongelmiksi tuonnissa Venäjältä ovat nousseet poliittinen riski ja sanktiot. Ruplan kurssiheilahtelut ovat heijastuneet myös tuontiin. Tulliongelmien merkitys on hieman pienentynyt keväästä.


Suomen Venäjän-kauppa vuonna 2017

Vienti +15 % Tuonti +30 %

Vienti kasvoi läpi vuoden

Vuoden 2016 lopulla alkanut Venäjän-viennin piristyminen pääsi vuonna 2017 kunnolla vauhtiin. Vienti kasvoi vuoden aikana 15 prosenttia ja oli vauhdikasta etenkin alkuvuodesta ja kesällä, notkahtaen hieman joulukuussa. Venäjän-vienti oli vajaa kuusi prosenttia Suomen kokonaisviennistä.

Vienti Venäjälle notkahti joulukuussa. Lähde: Suomen Tulli.

Tuonti kasvoi läpi vuoden

Myös tuonnissa vuonna 2016 alkanut kasvusuunta jatkui ja oli voimakkainta alkuvuodesta, notkahtaen hieman joulukuussa. Tammikuun tuontiluvut nousivat arvokkaan putkihankinnan vuoksi. Tuonti Venäjältä kasvoi noin kolmanneksen ja oli noin kymmenen prosenttia Suomen kokonaistuonnista.

Myös tuonti hidastui joulukuussa vuoden takaisesta. Lähde: Suomen Tulli.

Back top top