Skip to Content

Business Team for Russia

SVKK, East Office of Finnish Industries Oy ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) solmivat toukokuussa 2013 yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta kumppanukset kehittävät Venäjä-palveluja. Myöhemmin tiimin vaikutuspohja laajentui, kun mukaan liittyivät Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät.

Business Team for Russia –yhteenliittymän veturina toimii SVKK:n ja East Officen hallituksen puheenjohtaja Esko Aho.

Yhteistyön tiivistäminen koskee ennen kaikkea palvelutarjonnan, osaamisen ja vaikutuskanavien vahvistamista ja keskittämistä. Juridisesti osapuolet toimivat entiseen tapaan itsenäisinä organisaatioina. Nykyiset nimet ja logot säilyvät. Kunkin talous ja rahoituspohja pysyvät itsenäisinä.

Käytössänne koko palvelupaletti

BTR-kumppanukset muodostavat Venäjän-kaupan johtavan osaamiskeskittymän, jossa osapuolten vahvuudet täydentävät toisiaan. SVKK on keskeinen Venäjä-toimija suomalaisyritysten käytännön tason vienninedistämisessä ja kansainvälistymisessä – etenkin pk-yritysten kumppanina, East Office on johtavien teollisuusyritysten asiantuntijayritys ja EK on koko elinkeinoelämän edunvalvoja erityisesti kauppapolitiikassa, osallistuen mm. EU:n Venäjä-politiikan suuntaamiseen. Keskuskauppakamari tuo mukaan lisää osaamista, vaikutusvaltaa ja erityisesti tarttumapintaa maakuntiin alueellisten kauppakamarien kautta.

SVKK:n toiminnan perustan muodostavat jatkossakin jäsenpalvelut ja yritysten Venäjän-vientiä ja liiketoimintoja tukevat yrityspalvelut, joita täydentävät EK:n, Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien vaikuttamiskanavat sekä East Officen asiantuntijapalvelut.

Tehoa vaikuttamiseen

Yhteistyön tiivistäminen East Officen, EK:n, Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien kanssa avaa SVKK:n jäsenille korkean tason vaikuttamiskanavan Venäjän suuntaan.  Huomattavaa on, että pk-yritykset voivat saada äänensä kuuluviin liiketoimintaa haittaavissa asioissa. SVKK:n toiminta Hallitusten välisen komitean investointi- ja pk-työryhmissä, TEMin aluetyöryhmissä sekä UM:n työryhmissä jatkuu entiseen tapaan.

”Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ja jäsenillemme entistä laajempia ja syvällisempiä Venäjä-palveluita ja avaamaan yhä isompia ovia merkittäviin hankkeisiin”, vahvistaa SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Ota yhteyttä

Jaana Rekolainen
Jaana Rekolainen Toimitusjohtaja, CEO +358 400 45 77 43
Back top top