Skip to Content

Organisaatio ja hallitus

Kauppakamarin ylin päättävä elin on jäsenten sääntömääräinen kevät- ja syyskokous. Jäsenkokous valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

Kauppakamarin toimintaa valvoo hallitus, jonka tehtäviin kuuluu toimeenpanna jäsenkokousten päätökset sekä ohjata kauppakamarin toimintaa. Kauppakamarin hallitus nimittää kauppakamarin toimitusjohtajan johtamaan kauppakamarin käytännön toimintaa. Venäjän toimintoja johtaa maajohtaja, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Kauppakamarilla on toimistot Helsingissä, Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa.

Kauppakamarin säännöt löytyvät täältä.

SVKK:n hallitus 2020 – 2021

Ilkka Salonen
Hallituksen puheenjohtaja
East Office of Finnish Industries Oy
 .
Elina Björklund
varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja
Reima Oy
 .
Mikael Pentikäinen
varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja
Suomen yrittäjät ry
  .
Mona Grannenfelt 
Kehitysjohtaja
Nanten Group Oy
  .
Esa Hyvärinen
Senior Vice President
Fortum Oyj
  .
Kari Kauniskangas
  .
Reijo Kangas
johtaja
Business Finland Oy
  .
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
Raute Oyj
  .
Pekka Kovanen
hallituksen puheenjohtaja
KPA Unicon Oy
  .
Jussi Kuutsa
CEO, Itella Russia
Posti Group Oy
 .
Hanna Laurén
Joh­ta­ja
EU- ja kaup­pa­po­li­tiik­ka
Elinkeinoelämän keskusliitto
  .
Elisa Markula
toimitusjohtaja
Tikkurila Oyj
  .
Kai Paananen
toimitusjohtaja
SET Group
  .
Juho Romakkaniemi
toimitusjohtaja
Keskuskauppakamari

 

Back top top