Skip to Content

Organisaatio ja hallitus

Kauppakamarin ylin päättävä elin on sääntömääräinen jäsenkokous, joka järjestetään keväisin. Jäsenkokous valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

Kauppakamarin toimintaa valvoo hallitus, jonka tehtäviin kuuluu toimeenpanna jäsenkokousten päätökset sekä ohjata kauppakamarin toimintaa. Kauppakamarin hallitus nimittää kauppakamarin toimitusjohtajan johtamaan kauppakamarin käytännön toimintaa. Venäjän toimintoja johtaa maajohtaja, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Kauppakamarilla on toimistot Helsingissä, Moskovassa, Pietarissa ja Jekaterinburgissa.

Kauppakamarin säännöt löytyvät täältä.

SVKK:n hallitus 2020 – 2022

Ilkka Salonen
SVKK:n hallituksen puheenjohtaja
East Office of Finnish Industries Oy
 .
Mona Grannenfelt
SVKK:n varapuheenjohtaja
hallituksen puheenjohtaja
Nanten Group Oy
 .
Mikael Pentikäinen
SVKK:n varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja
Suomen yrittäjät ry
  .
Esa Hyvärinen
Senior Vice President
Fortum Oyj
  .
Kari Kauniskangas
  .
Reijo Kangas
johtaja
Business Finland Oy
  .
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
Raute Oyj
  .
Pekka Kovanen
hallituksen puheenjohtaja
KPA Unicon Oy
  .
Jussi Kuutsa
CEO, Itella Russia
Posti Group Oy
 .
Elisa Markula
toimitusjohtaja
Tikkurila Oyj
  .
Kai Paananen
toimitusjohtaja
SET Group
  .
Juho Romakkaniemi
toimitusjohtaja
Keskuskauppakamari

 

Natalia Salonen Natalia Salonen
Isku Interior Oy / Isku Interior SP, OOO 
Petri Vuorio
johtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Back top top