Skip to Content

Kauppakamarin jäsenten sääntömääräinen kokous

Aika
Paikka
Online/Pietari/Helsinki

Suomalais-Venäläinen kauppakamari täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Huomioimme merkkipäivää vuosikokouksessamme.

Ennen varsinaista kokousta juhlapuheen pitää
Ulkoministeri Pekka Haavisto

Kuva Valtioneuvoston kanslia


Kokouksen kieli on suomi ja se tulkataan simultaanisti venäjäksi. Ohjeet tulkkauksesta lähetetään kokouslinkin yhteydessä ja annetaan kokouspaikalla.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari kehottaa mahdollisten kokoontumisrajoitusten vuoksi jäseniä vakavasti harkitsemaan kokouksen seuraamista verkossa kokouspaikalle saapumisen sijaan. Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita.

Suosittelemme kokoukseen osallistumista siis joko etäyhteyden kautta tai Suomi-talossa, josta on yhteisosallistuminen Teams-kokoukseen. Kokoukseen etäosallistujiksi ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

Jäsenyritys nimeää kokoukseen virallisen kokousedustajansa. Mahdollisessa äänestystilanteessa etäyhteydellä osallistuvat äänestävät yksi kerrallaan avaamalla mikrofoninsa ja kameransa sekä esittäytymällä. Jäsenyrityksellä on vain yksi ääni.

Pyydämme ilmoittautumaan kokousosallistujaksi viimeistään 17.5.2021 alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse annika.peitsara@svkk.fi.

Kauppakamarin kokouksessa käsiteltävät asiat                                                              

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuus ja osanottajat
 4. Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 5. Käsitellään vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
 6. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet
 8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. Vahvistetaan jäsenmaksurajat, joiden mukaisesti hallitus vahvistaa vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruuden
 10. Käsitellään muut kauppakamarin toimintaa koskevat kysymykset
 11. Kokouksen päättäminen


Kauppakamarin kokouksen asiakirjat

Kokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin liittyvä aineisto (vuosikirja, joka sisältää tilinpäätöstiedot) lähetetään jäsenistölle kutsun mukana.

Mikäli haluatte aineistot postitse, pyydämme ilmoittamaan Minna Kakolle, minna.kakko@svkk.fi  tai puhelin 050-412 6807.

Valtakirja

Mikäli lähetätte kokoukseen muun kuin lakimääräisen edustajanne (toimitusjohtaja, nimenkirjoittaja, varsinainen tai vastuunalainen yhtiömies) on tällä oltava kirjallinen valtuutus osallistua kokoukseen ja äänestää siellä puolestanne.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Annika Peitsaralle, annika.peitsara@svkk.fi.

Paikka

• Etäyhteys Teams-alustalla
• Suomi-talo, Bolshaja Konjushennaja 4–6–8 A, Pietari
• Eteläranta 10, Helsinki

Back top top