Skip to Content

Ukrainan tilanteeseen liittyvät pakotteet

Ukrainan tilanteeseen liittyvistä pakotetoimista ja niiden muutoksista on saatavilla tietoa eri tahoilta. Suomen viranomaisista keskeisimmät tietolähteet ja soveltamistulkitsijat ovat ulkoministeriö ja Tulli. SVKK seuraa tilannetta ja päivittää tälle sivulle tietoa pakotteista.

EU-maat ovat jatkaneet pakotteiden voimassaoloa useaan kertaan. Euroopan unionin neuvoston 23.12.2017 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2017/2426 jatketaan Ukrainan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaloa 31.7.2018 saakka. Yhdysvallat noudattaa EU:n kanssa yhdensuuntaista pakotepolitiikkaa.

Venäjä jatkoi 29.6.2016 määrättyjen maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikkeiden tuontikieltoaan v. 2017 loppuun ja lisäsi tuontikieltotuotteisiin suolan 1.11.2016 alkaen. Tietoa Venäjän elintarvikepakotteista julkaisemme täällä.

Seuraavassa on kooste EU:n ja Yhdysvaltain Venäjää vastaan asettamista pakotteista ja linkkejä lisätietolähteisiin.

EU:n asettamat pakotteet

Ulkoministeriön nettisivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa EU:n asettamista pakotteista.

EU-komissio on julkaissut syksyllä 2015 pakotteista suomenkielisen tulkintaohjeen.

EU:n pakotteilla on venäläisten pankkien rahoitukseen osallistumisen lisäksi pääasiassa vaikutuksia viejiin, joilla on:

 • toimituksia Venäjälle, Krimille ja Sevastopoliin
 • ja joiden tuotekatteeseen sisältyy esimerkiksi:
  • öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoituksia,
  • kaksikäyttötuotteiden vientirajoituksia,
  • puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja,
  • tuoteryhmiin 73 ja 82–87 kuuluvia tuotteita, joiden tullinimikkeet on erikseen lueteltu.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset koskevat kaksikäyttöasetuksessa esitettyjä tuotteita, jotka ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Myös sotilaalliseen loppukäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuun vientiin voidaan kuitenkin myöntää lupa, jos liiketoimi perustuu ennen 1.8.2014 tehtyyn sopimukseen.

Tullin verkkosivuilla on lisätietoa vaadittavista vientiluvista ja pakotteiden vaikutuksista tulli-ilmoittamiseen (negaatiokoodit). Tullin verkkosivuja päivitetään aktiivisesti ja tarvittavat tiedotteet julkaistaan pikaisesti.

Vientilupia haetaan ulkoasiainministeriöltä. Ohjeet ja lisätiedot ulkoministeriön kotisivuilta formin.finland.fi.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet

Yhdysvaltain asettamista pakotteista löytyy tietoa US Treasuryn verkkosivulta.

EU-maiden yrityksiä koskevat suoraan vain EU:n asettamat pakotteet, mutta laajaa kansainvälistä kauppaa käyvien yritysten on syytä ottaa huomioon myös Yhdysvaltain asettamat pakotteet.

Uusin muutos Yhdysvaltain Venäjä-pakotteisiin vahvistettiin kesällä 2017. Yhdysvaltain kongressin ja edustajainhuoneen hyväksymä sekä presidentti Trumpin 2.8.2017 vahvistama lakipaketti tiukentaa jo voimassa olleita Yhdysvalloissa hyväksyttyjä pakotetoimia Venäjää kohtaan. Tämä uusin päivitys ja tiukennus sisältää mm. seuraavat asiat:

 • Presidentin oikeus poistaa Venäjä-pakotteita vaatii jatkossa senaatin, ja merkittävimmissä kysymyksissä lisäksi edustajainhuoneen, erillisen arviointi- ja vahvistusprosessin.
 • Venäjän energiavientiä tukevan putkistoinfran rakentamista tukevien investoijien, tavaran- ja palveluntoimittajien asettamismahdollisuus (ei -vaatimus) USA:n pakotelistalle. Vaaditaan presidentin erillistä esitystä ja tätä edeltävää avainkumppanien (EU) kuulemista.
 • Venäjän valtio-omisteisten rautatie-, metalli- ja kaivosyhtiöiden sanktiointimahdollisuus valtiovarainministerin erillisen esityksen pohjalta.
 • Syvänmeren, arktisten alueiden ja liuskeöljyn porauksen mahdollistavan teknologian toimittamiseen liittyvien pakotteiden kattavuuden varmistaminen valtiovarainministerin toimesta.
 • Venäjän valtiollisten tiedustelu- ja puolustuselinten kanssa toteutettaviin transaktioihin liittyvien pakotekäytäntöjen tiukentaminen.
 • Voimassa olevien pakotteiden vahvistaminen, esimerkiksi pakotteiden alaisten rahoituslaitosten rahoitusaikojen lyhentäminen 30 päivästä 14 päivään. Pakotteiden alaisten energiayhtiöiden rahoittamisen rahoitusaikojen lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään.
 • Kyberturvallisuuden heikentämistä koskevat henkilöpakotteet.

Huomattava on erityisesti se, että kyseessä on monilta osin lakikokonaisuus, joka mahdollistaa pakotteiden voimaansaattamisen erillisen harkinnan ja esityksen pohjalta.

Lisätietoa Yhdysvaltain Venäjä-pakotteista löytyy muun muassa seuraavista dokumenteista:

 • On Entities Within the Financial Services and Energy Sectors of Russia, Against Arms or Related Materiel Entities, and those Undermining Ukraines Sovereignty (Linkki)
 • On Russian Financial Institutions and on a Defense Technology Entity (Linkki)
 • Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and Defense or Related Materiel Sectors (Linkki)

Lisäys pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloon, joka koskee myös Suomen kansalaisia, julkaistiin 30.7.2015. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Seuraava lisäys tehtiin 7.8.2015, jolloin Yuzhno-Kirinskoyen kenttä lisättiin pakoteluetteloon. Tarkempi tieto löytyy tästä linkistä.

Sitä seuraavalisäys tehtiin 22.12.2015, jolloin pakotteiden kohteeksi lisättiin uusia henkilöitä ja yrityksiä. Tarkempi tieto löytyy tästä linkistä.

Pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja yritysten luetteloon tehtiin 1.9.2016. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Seuraava lisäys tehtiin 20.12.2016. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Yhdysvallat täydensi 26. lokakuuta talouspakotelistaansa pääosin Venäjän puolustusteollisuuden ja energiasektorin yrityksillä.

Tuorein lisäys tehtiin 26.1.2018. Lisäys löytyy tästä linkistä.

Lisäksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina 30. tammikuuta 210 venäläisen poliitikon ja liikemiehen luettelon. Kongressi vaati lakia säätäessään hallinnolta asiaa koskevia dokumentteja maanantaihin mennessä. Dokumentti nimettiin yhdysvaltalaisissa tiedotusvälineissä ”Putinin listaksi” ja venäläislehdistössä ”Kreml-raportiksi”. Mitä merkitystä nimilistalla onjäi epäselväksi.

Yhdysvaltain asettamat pakotteet jatkuvat toistaiseksi.

Yhdysvaltain kongressissa ja edustajainhuoneessa hyväksytty sekä presidentti Trumpin 2.8.2017 vahvistama lakipaketti sisältää seuraavat pääkohdat jotka päivittävät ja tiukentavat jo voimassaolleita Yhdysvalloissa hyväksyttyjä pakotetoimia Venäjää kohtaan:

 • Presidentin oikeus poistaa Venäjä-pakotteita vaatii jatkossa senaatin, ja merkittävimmissä kysymyksissä lisäksi edustajainhuoneen, erillisen arviointi- ja vahvistusprosessin.
 • Venäjän energiavientiä tukevan putkistoinfran rakentamista tukevien investoijien, tavaran- ja palveluntoimittajien asettamismahdollisuus (ei -vaatimus) USA:n pakotelistalle. Vaaditaan presidentin erillistä esitystä ja tätä edeltävää avainkumppanien (EU) kuulemista.
 • Venäjän valtio-omisteisten rautatie-, metalli- ja kaivosyhtiöiden sanktiointimahdollisuus valtiovarainministerin erillisen esityksen pohjalta.
 • Syvänmeren, arktisten alueiden ja liuskeöljyn porauksen mahdollistavan teknologian toimittamiseen liittyvien pakotteiden kattavuuden varmistaminen valtiovarainministerin toimesta.
 • Venäjän valtiollisten tiedustelu- ja puolustuselinten kanssa toteutettaviin transaktioihin liittyvien pakotekäytäntöjen tiukentaminen.
 • Voimassa olevien pakotteiden vahvistaminen, esimerkiksi pakotteiden alaisten rahoituslaitosten rahoitusaikojen lyhentäminen 30 päivästä 14 päivään. Pakotteiden alaisten energiayhtiöiden rahoittamisen rahoitusaikojen lyhentäminen 90 päivästä 60 päivään.
 • Kyberturvallisuuden heikentämistä koskevat henkilöpakotteet

Huomattava on erityisesti se, että kyseessä on monilta osin lakikokonaisuus, joka mahdollistaa pakotteiden voimaansaattamisen erillisen harkinnan ja esityksen pohjalta.

 

Back top top