Skip to Content
Korona

Koronavirus ja lomautukset Venäjällä

Lue artikkeli kirjautumalla jäsentunnuksilla.

Suomessa lomautukset ovat työnantajan toimenpide, jolla keskeytetään väliaikaisesti työnteko ja palkanmaksu. Venäjän työlainsäädännössä ei ole Suomen lainsäädännön kaltaista lomautusten käsitettä.

Venäjän työlainsäädännössä epidemian aiheuttama työnteon keskeyttäminen luokitellaan töiden keskeytymiseksi työnantajasta ja työntekijästä riippumattomista syistä.

Työvoimaviranomainen ei maksa kansalaiselle mitään tukia eikä työttömyyskorvauksia, jos työntekijällä on voimassa oleva työsopimus ja työpaikka.

Yleisen säännön mukaan, jos työntekijä on sairauslomalla, työnantaja maksaa kolme ensimmäistä päivää ja sosiaalivakuutusrahasto maksaa loput. Jos työntekijä on sairauslomalla lapsen sairauden vuoksi, sosiaalivakuutusrahasto maksaa kaikki päivät.

Aikavälillä 20.03.2020-01.07.2020 ovat voimaissa väliaikaiset säännöt lääkärintodistuksen myöntämisestä. Ihmisille, jotka ovat saapuneet koronaviruksen riskialueilta sekä heidän kanssaan asuville sukulaisille, myönnetään lääkärintodistus sähköisessä muodossa. Lääkärintodistus myönnetään karanteenin ajaksi, 14 päiväksi. Sosiaalirahasto maksaa karanteeniajan poissaolon töistä täysimääräisesti.

Työnantaja maksaa palkan

Siltä ajalta, kun työ on keskeytynyt, palkan maksaa työnantaja. Työnantajasta ja työntekijästä riippumattomista syistä johtuva työn keskeytyksen ajalta maksetaan vähintään kaksi kolmasosaa työntekijän palkasta, laskettuna suhteessa seisokin kestoon (työlain artikla 157)

Työnantajalla on epidemian vuoksi oikeus siirtää työntekijä toiseen tehtävään ilman työntekijän suostumusta enintään kuukaudeksi. Tässä tapauksessa työntekijälle maksetaan palkka suoritetusta työtehtävästä, mutta se ei saa olla suuruudeltaan alle edellisen työn keskiansion (työlain 72 artiklan 2 kohta).

Osapuolten suostumuksella työntekijä voidaan siirtää osa-aikatyöhön. Tässä tapauksessa palkanmaksu suoritetaan suhteessa työaikaan tai työn määrään. Myös osapuolten suostumuksella työntekijälle voidaan myöntää palkallista lomaa tai palkatonta lomaa.

Jos työntekijä ei suostu allekirjoittamaan osa-aikaista sopimusta, niin työnantaja ei voi yksipuolisesti tehdä tällaista päätöstä.

Työajan muuttaminen kuuluu työsopimuksen ehtojen merkittäviin muutoksiin. Kaikista työsopimuksen ehtojen merkittävistä muutoksista on ilmoitettava työntekijölle kaksi kuukautta etukäteen. Jos työntekijä ei suostu osa-aikatyöhön kahden kuukauden kuluttua, hänet voidaan erottaa maksamalla laissa säädetty irtisanomiskorvaus. Työvoimatoimistolle on myös ilmoitettava henkilöstön vähentämisestä.

Työnantaja ei myöskään voi pakottaa työntekijää yksipuolisesti lomalle. Palkallinen vapaa myönnetään työntekijälle loma-aikataulun mukaisesti. Loma-aikataulu on sitova sekä työntekijälle että työnantajalle. Näin ollen työnantaja voi muuttaa työntekijän palkallisen loman ehtoja ainoastaan työntekijän suostumuksella.

Yhteenveto

Ainoa tapa vähentää työvoimakustannuksia epidemian ja karanteenin aikana on neuvotella työntekijöiden kanssa ja sopia kirjallisesti tilapäisistä työolosuhteiden muutoksista tai lomista.

Muissa tapauksissa työntekijät voivat kääntyä työviraston ja tuomioistuimen puoleen. Tuomioistuimen päätöksen mukaan työnantajan tulee maksaa työntekijöille palkka koko työnteon laittoman keskeyttämisen ajalta. Tuomioistuin voi myös päättää korvauksen henkisistä kärsimyksistä työntekijöiden hyväksi.

[/groups_member]

Lue myös:

Koronavirus ja työsuhteet Venäjällä

Back top top