Skip to Content
Talous ja kuluttajat Patrik Saarto
Avoin 813
BOFITin tuore Venäjä-ennuste: Yksityinen kulutus ja investoinnit elpyvät vähitellen

Kuva: Irina Grotkjaer/Unsplash

BOFITin tuore Venäjä-ennuste: Yksityinen kulutus ja investoinnit elpyvät vähitellen

Talouskasvun kannalta investointien tulisi kasvaa voimakkaammin.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin tuoreen Venäjä-ennusteen mukaan Venäjän talous on muiden maiden talouksien tapaan elpymiseen viittaavassa käänteessä.

BOFIT ennustaa Venäjän BKT:n kasvavan vuonna 2021 2,7 prosenttia, kulutuksen 2,6 prosenttia, investointien 3,0 prosenttia, viennin 3,0 prosenttia ja tuonnin 5,0 prosenttia. Öljyn hinnan BOFIT odottaa olevan tänä vuonna 65 dollarin tasolla ja laskevan tulevina vuosina alle 60 dollarin.

2020 2021e 2022e 2023e
BKT -3,1 2,7 3,1 2,0
Kulutus -5,2 2,6 2,8 2,0
Investoinnit -6,2 3,0 3,5 2,0
Vienti -5,1 3,0 5,0 3,0
Tuonti -13,7 5,0 4,5 3,0
Öljyn hinta 42 65 61 58

Lähde: BOFIT

Tulot ja säästöt tukevat kulutusta

Yksityinen kulutus supistui viime vuonna lähes 9 prosenttia koronarajoitusten vuoksi ja kotitalouksien tulojen vähennyttyä, etenkin yrittäjä- ja omistajatulojen osalta. Kulutuksen supistuessa kotitalouksien säästäminen lisääntyi. Ulkomaanmatkailun pysähtyminen lisäsi jonkin verran kulutusta kotimaassa.

BOFITin arvion mukaan kulutuksen elpyminen jatkuu tänä ja tulevina vuosina ja palautuu vuoteen 2023 mennessä vuosien 2019 ja 2014 tasolle. Työllisyyden, tulojen ja matkailun elpyminen tukee kulutusta, minkä lisäksi lamassa kertyneet varat saattavat purkautua ainakin osittain jo tänä vuonna.

Investointien vähäisyys hillitsee kasvua

Investoinnit laskivat viime vuonna 6,2 prosenttia. Myös investointien elpyminen jatkuu, mutta kasvutahti voi jäädä vaimeaksi, sillä investointeihin ei ole vielä tänä vuonna pakottavaa tarvetta. Kapasiteetin käyttöaste on jäänyt viime vuonna ja tämän vuoden alussa alimmilleen kymmeneen vuoteen.

BOFITin mukaan investointeja tehtiin viime vuonna kymmenesosa vähemmän kuin vuosina 2012-2014 ja vuoden 2014 jälkeen investoinnit ovat olleet huomattavasti pienempiä kuin vuosikymmenen alussa.

– Tämä on keskeinen tekijä aiempaa hieman matalammiksi laskeneissa talouden pitkän aikavälin kasvunäkymissä, ennusteessa sanotaan.

Ennusteen toteutuminen epävarma

BOFITin mukaan riskit ennusteesta poikkeavasta kehityksestä ovat huomattavia, keskeisinä riskeinä pandemian, rokottamisen ja rajoitusten pitkittyminen.

Myös odotettua heikompi globaalin talouden kehitys ja öljyn maailmanmarkkinahintojen muutos voi vaikuttaa Venäjän talouden kehitykseen.

Laimean kokonaisnäkymän oloissa julkiset investoinnit voivat osittain ja määräaikaisesti paikata yksityisiä investointeja.

Keskustelua aiheesta

Back top top