Skip to Content
Laki ja tulli Patrik Saarto
Avoin 556
Kansainvälinen ja venäläinen elinkeinoelämä vastustaa lakiesitystä pakotteiden noudattamisen kriminalisoinnista

Kuvituskuva.

Kansainvälinen ja venäläinen elinkeinoelämä vastustaa lakiesitystä pakotteiden noudattamisen kriminalisoinnista

Laki asettaisi yritykset tilanteeseen, jossa ne joutuvat rikkomaan joko kotimaansa tai Venäjän lakia.

Association of European Businesses AEB, useat kauppakamarit sekä Venäjän teollisuudenharjoittajien ja yrittäjien liitto RSPP ovat lähestyneet Venäjän parlamentin ylähuoneen puhemiestä Valentina Matvijenkoa ja duuman puhemiestä Vjatšeslav Volodinia kirjeellä koskien käsittelyssä oleva lakiesitystä pakotteiden noudattamisen kriminalisoinnista.

Kirjeen mukaan kyseinen lakiesitys ei edistä Venäjän toivetta ulkomaisten yritysten jäämisestä Venäjän markkinoille, vaan päinvastoin kiihdyttää toimintojen alasajoa. Elinkeinoelämä vastusti vastaavaa lakiesitystä jo vuonna 2018.

Kirjeessä tuodaan esiin useita epäsuotuisia seurauksia, joita pakotteiden kriminalisoinnista seuraisi. Laki vaikuttaisi äärimmäisen kielteisesti niin venäläisten yritysten kuin ulkomaisten emoyhtiöiden venäläisten tytäryritysten toimintaan. Venäjälle investoineet yritykset eivät luopuisi liiketoiminnastaan tappiolla kuin tilanteessa, jossa jatkamisesta koituu vielä suuremmat tappiot.

Kirjeen mukaan Venäjältä tarvittaisiin nyt edes joitakin positiivisia signaaleja, jotta kotimaassaan kovan paineen alle joutuneissa yrityksissä voitaisiin perustella läsnäolon jatkamista Venäjällä. Lain läpivienti on päinvastainen signaali ja rohkaisee lähtemään Venäjältä entistä nopeammin, jotta yritys välttyy riskeiltä joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Laki asettaisi yritykset tilanteeseen, jossa ne joutuvat rikkomaan joko kotimaansa tai Venäjän lakia.

Yritysten johdon poistuminen Venäjältä katkaisisi myös tärkeän viestintäyhteyden Venäjän ja ulkomaiden välillä. Tällaisen kanavan ylläpitäminen olisi tärkeää nyt, kun informaatiosta on pulaa, kirjeessä sanotaan.

Lakiesitys on duuman käsiteltävänä

Lakiesitys pakotteiden noudattamisen kriminalisoinnista Venäjällä on viety duuman käsiteltäväksi tällä viikolla. Lakiesitys ehdottaa muutettavaksi Venäjän rikoslain pykälää 201 aseman väärinkäytöksestä.

Pakotteiden noudattamisesta tulisi tällöin toimi, jolla yrityksen johtaja käyttää asemaansa yrityksen laillisia intressejä vastaan. Pakotteiden noudattamisesta voisi seurata jopa kymmenen vuotta vankeutta tai miljoonan ruplan sakko.

Aiemmin Venäjä kriminalisoi kehottamisen pakotteisiin Venäjää vastaan.

Tulevia tapahtumia:

Venäjän vastatoimet lännen pakotteille

Venäjän työlainsäädäntö – sopeuttamistoimet tytäryhtiössä

Keskustelua aiheesta

Back top top