Metsolle tilaus SAG- ja kuulamyllyvuorauksien toimituksesta Russian Copper Companylle

Toimitukset ovat osa RCC:n laajempaa myllynvuorausprojektia.