Skip to Content
Kamarin uutiset Patrik Saarto
Avoin 2742
Suomen Pietarin pääkonsuli Anne Lammila vierailulle Kaliningradiin suomalaisten yritysten kanssa

Suomen Pietarin pääkonsuli Anne Lammila vierailulle Kaliningradiin suomalaisten yritysten kanssa

Suomen Pietarin pääkonsuli Anne Lammila johtaa suomalaisen yritysdelegaation vierailua Kaliningradiin 8.–10.10.2019. Yhteistyössä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kanssa toteutettavaan Team Finland -matkaan sisältyy muun muassa tapaamiset Kaliningradin kuvernöörin ja hallinnon kanssa, suomalais-venäläinen bisnesfoorumi ja tutustumista alueen yrityksiin.

Kaliningrad on Venäjän erillisalue, joka sijaitsee Puolan ja Liettuan välissä Itämeren rannalla. Alue tunnetaan muun muassa laivanrakennuksesta, autonvalmistuksesta, elektroniikkateollisuudesta ja maailman suurimmista meripihkavarannoista.

Lähes miljoonan asukkaan alue tarjoaa vientimahdollisuuksia suomalaisille ratkaisuille. Kasvava liiketoiminnan alue on esimerkiksi jätehuolto, jota Kaliningrad kehittää parhaillaan Venäjällä käynnissä olevan jätereformin myötä. Alueelle suunnitellaan jopa neljää jätteenkäsittelylaitosta. Myös meriteollisuus tarjoaa lupaavia yhteistyömahdollisuuksia. Kaliningradissa sijaitsee merkittäviä telakoita ja muita merenkulkuun liittyviä yrityksiä.

Matkan tarkoituksena on tutustuttaa suomalaiset yritykset paikallisiin kumppaneihin ja käynnistää keskustelut uusista yhteistyömahdollisuuksista. Matkalle osallistuu jätehuoltoon, meriteollisuuteen ja rakentamiseen erikoistuneita yrityksiä Suomesta sekä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin, Business Finlandin, Finnveran ja Helsingin kaupungin edustajia.

Matkan tarkoituksena on tutustuttaa suomalaiset yritykset paikallisiin kumppaneihin ja käynnistää keskustelut uusista yhteistyömahdollisuuksista.

Matkan aikana pääkonsuli Lammila tapaa muun muassa Kaliningradin alueen kuvernöörin Anton Alikhanovin sekä ympäristö- ja kauppaministerit. Lammila pitää myös Suomea koskevan luennon Immanuel Kantin yliopistossa ja emännöi vastaanoton alueen viranomaisille ja yrityksille.

Osana vierailua pääkonsuli Lammila avaa 9.10. Museum of the World Ocean -merimuseossa Itämeren vedenalaisesta luonnosta kertovan valokuvanäyttelyn. Suomalaisten tutkijoiden ottamat upeat kuvat ovat syntyneet osana Suomen rannikkoluontoa kartoittanutta Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inveointiohjelmaa (VELMU).

Matkan aikana delegaatio vierailee myös Kaliningradin jätevedenpuhdistamolla. Suomi on osallistunut Kaliningradin uuden jätevedenpuhdistamon rahoitukseen osana Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahastoa. Vuonna 2017 käyttöön otettu puhdistamo vähentää Itämereen päätyvää fosforikuormaa 120 tonnia ja typpipäästöjä 300 tonnia vuodessa.

Lisätietoja:

Jussi Palmén

Lehdistövirkamies, Suomen Pietarin-pääkonsulaatti
+7 931 350 5805
etunimi.sukunimi@formin.fi

Suomen Pietarin pääkonsulaatti

Suomen Pietarin pääkonsulaatti on Pietarin suurin ulkomainen edustusto. Konsulaatin keskeisiä tehtäviä on tukea suomalaisia ja suomalaisten yritysten toimintaa Luoteis-Venäjällä sekä edistää Suomen ja Venäjän välistä yhteistyötä kaupan, kulttuurin ja matkailun saralla. Pääkonsulaatti myöntää eniten Schengen-viisumeita koko maailmassa. Suomen Pietarin pääkonsulaatilla on toimipisteet lisäksi Petroskoissa ja Murmanskissa. Yhteensä pääkonsulaatissa työskentelee 99 henkilöä.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari – ainutlaatuinen mahdollisuuksien verkosto

Suomalais-Venäläinen kauppakamari, SVKK, on johtava Venäjän-kaupan asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää suomalaisen osaamisen ja mahdollisuuksien Venäjän. Meillä työskentelee yli 20 Venäjän-kaupan asiantuntijaa, jotka palvelevat yli 600 suomalaista ja venäläistä jäsenyritystä sekä kaikkia Venäjän-kaupasta kiinnostuneita. Rakennamme liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välille tarjoamalla yrityksille parhaan tavan hyödyntää Venäjän-kaupan mahdollisuudet.

Keskustelua aiheesta

Back top top