Skip to Content
Ympäristö ja terveys Patrik Saarto
Avoin 756
Taloudelliset haasteet varjostavat Venäjän jäteuudistusta

Kuva: Alfonso Navarro/Unsplash.

Taloudelliset haasteet varjostavat Venäjän jäteuudistusta

Hyvä infra edesauttaa jätehuollon toimintaa - yksi johtavista alueista on Belgorodin alue.

  • Venäjän uudet jäteoperaattorit ovat kohdanneet taloudellisia haasteita muun muassa maksamattomien jätemaksujen vuoksi.
  • Tammi-lokakuussa maksuista on saatu kerättyä 70 prosenttia.
  • Erityisen hyvin uudistus on edennyt Belgorodin alueella.

Venäjän jäteuudistuksen myötä aloittaineista 220 jäteoperaattorista 30 on taloudellisissa vaikeuksissa, kirjoittaa Vedomosti. Asia käy ilmi infrainvestointien järjestön NAKDI:n neljännesvuosittain julkaisemasta TKO_alarm-indeksistä.

Indeksin mukaan taloudelliset vaikeudet johtuvat sekä maksamattomista jätemaksuista että vääränlaisesta tukipolitiikasta valtiolta.

NAKDI:n mukaan jätemaksuista on tammi-lokakuussa saatu kerättyä vain 70 prosenttia. Puuttuvat jätemaksut ovat johtaneet operaattoreilla kassavajeisiin, joita on jouduttu paikkaamaan lainoilla, joiden korko on saattanut olla jopa 18 prosenttia.

Operattoreiden taloutta rasittaa myös vääräksi koettu ALV-ratkaisu. Valtio päätti tukea jäteoperaattoreita vapauttamalla ne arvonlisäverosta viideksi vuodeksi. Parempi ratkaisu olisi kuitenkin ollut asettaa operaattoreille nollan prosentin arvonlisäverokanta, sillä vapautus arvonlisäverosta ei mahdollista verovähennyksiä operaattoreiden omista hankinnoista.

NAKDI:n mukaan ALV-päätös tehtiin kesällä 2019 kiireessä ja alan toimijoilta kysymättä.

Enemmän kuin uudistus

Venäjän valtiollisen jäteoperaattorin REO:n johtajan Denis Butsajevin mukaan yksityishenkilöistä 20-35 prosenttia ja juridisista henkilöistä jopa 65-70 prosenttia jättää tällä hetkellä jätemaksut maksamatta.

Tavoitteena on nostaa maksuaste 90 prosenttiin. Butsajev kertoi jäteuudistuksen etenemisestä marraskuun alussa RBK:lle antamassaan haastattelussa.

– On tärkeää ymmärtää, että kyseessä ei ole vain jäteuudistus, vaan koko yhdyskuntajätteen käsittelyn luominen nollasta, Butsajev sanoo haastattelussa.

Haasteet eivät Butsajevin mukaan liity pelkästään maksujen keräämiseen, vaan myös jätteiden oikeaan laskemistapaan, tarvittavan infrastruktuurin puutteeseen ja olemassa olevan infrastruktuurin väärään sijaintiin.

Jäteuudistuksesta on myös syntynyt paikallisia konflikteja, kuten Šiesin asemalla Arkangelissa, jonne rakennetaan ekoteknopuistoa moskovalaisen jätteen käsittelyyn. Puiston muun muassa pelätään saastuttavan alueen vesistöt.

Ala puhdistuu

Butsajev kertoo RBK:n haastattelussa jätealalla olevan vielä tässä vaiheessa myös rikollisia toimijoita. Ne keräävät jätettä uuden mallin ulkopuolella ja vievät laittomille kaatopaikoille.

– Jos on siirtynyt uuteen jätehuoltojärjestelmään, ei ole enää harmaalla alueella, eli rikollinen. Moskova ja muut aikalisän saaneet alueet pois lukien laillisia toimijoita on 95-97 prosenttia kaikista, Butsajev sanoo haastattelussa.

Vedomostin mukaan laittomia kaatopaikkoja on jäljellä 2275 kappaletta, joista 1248 on jouduttu pitämään toistaiseksi yhä käytössä.

Butsajevin mukaan Venäjän jäteala puhdistuu pikkuhiljaa, esimerkiksi sitä mukaa, kun vastuulliset toimijat käynnistävät suuria infrahankkeita, joihin on sitouduttava pitkäksi aikaa.

Infra parantaa tuloksia

Yksi parhaiten menestyneitä alueita on Belgorodin alue, jolla yksityishenkilöiltä on REO:n mukaan onnistuttu keräämään 75,6 prosenttia ja juridisilta henkilöiltä 72,8 prosenttia jätemaksuista.

Jätehuollon talous toimii, kun infrastruktuurikin on kunnossa. Belgorodin alueella toimii 18 kaatopaikkaa, jotka ovat kaikki valtion rekisterissä, ja kaksi lajittelukeskusta.

REO:n mukaan Belgorodissa suunnitellaan kahden käsittelylaitoksen ja yhden kierrätyslaitoksen rakentamista vuoteen 2022 mennessä. Käsittelylaitosten kapasiteetti tulee olemaan yhteensä 350 000 ja kierrätyslaitoksen 100 000 tonnia vuodessa.

Lue myös:

Venäjän valtiollisen jäteoperaattorin johtaja Denis Butsajev vierailee Suomessa

Jätehuoltouudistus

Työryhmä esittää korotuksia jätehuoltomaksuihin Venäjällä – kaatopaikkojen entisöintiin tarvitaan rahaa

Keskustelua aiheesta

Back top top