Skip to Content
Kamarin uutiset Satu Niemelä
Avoin 1687
Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula nousi SVKK:n hallitukseen

SVKK:n syyskokous pidettiin KPMG-talossa Helsingissä.

Tikkurilan toimitusjohtaja Elisa Markula nousi SVKK:n hallitukseen

SVKK:n vuosi 2019 tuo tullessaan uuden strategian, Suomi Areenan ja Smart Nordic Dayn

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenten syyskokous on 27.11.2018 valinnut uudeksi hallituksen jäseneksi Tikkurila Oyj:n toimitusjohtajan Elisa Markulan.

– Haluan toivottaa Elisan lämpimästi tervetulleeksi hallitukseemme. Hänellä on monipuolinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä Venäjällä. Elisan näkemykset tulevat olemaan arvokkaita, kun päivitämme juuri strategiaamme vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön Suomessa ja Venäjällä, sanoo SVKK:n toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

SVKK hallituksen kokoonpanossa huomioidaan laaja Venäjän-kaupan ja liiketoimintaympäristön tuntemus. Hallituksessa jatkavat Reima Oy:n toimitusjohtaja Elina Björklund, Etelä-Savon maakuntaliiton maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Fortum Oyj:n Senior Vice President Esa Hyvärinen, YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Lumon International Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen, KPA Unicon Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Kovanen, Posti Group Oy:n johtaja Jussi Kuutsa, Finnair Oyj:n johtaja Hanna Laurén, SET Groupin toimitusjohtaja Kai Paananen, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ja Tieto Finland Oy:n CTO Markus Suomi. SVKK:n hallituksen puheenjohtajana toimii East Office of Finnish Industriesin puheenjohtaja Esko Aho.

”Haluan toivottaa Elisan lämpimästi tervetulleeksi hallitukseemme. Hänellä on monipuolinen kokemus liiketoiminnan kehittämisestä Venäjällä.”

VR-yhtymän Senior Vice President Päivi Minkkinen työskenteli SVKK:n hallituksessa vuosina 2016 – 2018.

– Päivi oli erittäin sitoutunut hallitustyöskentelyyn. Hän toi rakentavia ja jäsenyritysten tarpeita korostavia ajatuksia kehittämistyöhön ja johtamiseen. Suuret kiitokset hänelle hienosta yhteistyöstä, sanoo Jaana Rekolainen.

SVKK:n vuosi 2019

Syyskokous hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjetin. Toimintasuunnitelman keskiössä ovat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin 700 jäsenyritystä ja kaikki Venäjän-kaupasta kiinnostuneet yritykset sekä yhteistyö sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin strategian uudistustyö käynnistyi syksyllä 2018, kun koko henkilökunta osallistui strategiatyön alustukseen osana henkilökunnan kehittämispäivää.

– Syksyllä teetimme laajan brändi- ja mainetutkimuksen, jonka tuloksia käytetään myös strategiatyössä perustana. Näin saamme hyödynnettyä arvokkaat mielipiteet jäseniltämme ja sidosryhmiltämme. Johtoryhmä jatkaa uuden strategiatyötä yhteistyössä hallituksen kanssa tavoitteena saada työ valmiiksi keväällä 2019. Strategiatyön tuloksena uudistamme myös viestintästrategian ja visuaalisen ilmeen, sanoo SVKK:n viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Niemelä.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari toimii pääorganisaattorina uusiin teknologioihin ja älykkäisiin kaupunkiympäristöihin keskittyvässä yhteispohjoismaisessa tapahtumassa Smart Nordic Day Moskovassa.

Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsentiedotuksen, koulutuksen ja asiantuntijaneuvonnan tehtävänä on auttaa yrityksiä tunnistamaan markkinoiden muutokset ja mahdollisuudet sekä reagoimaan niihin. Jäsentilaisuudet ja koulutukset rakennetaan siten, että aihesisällöt ovat ajankohtaisia ja puhujat valitaan huolella. SVKK panostaa edelleen myös jäsenten keskinäiseen verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon.

Tiivis yhteistyö Business Team for Russia –verkoston (BTR) kanssa avaa SVKK:n jäsenille valmiin kanavan niin kauppapoliittiseen edunvalvontaan kuin korkean tason vaikuttamiseen Suomessa ja Venäjällä. Venäjän-kaupan barometritutkimus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä BTR-verkoston kanssa.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari toimii osana Team Finland -verkostoa, joka tuottaa kansainvälistymispalveluita suomalaisille yrityksille. SVKK tarjoaa yrityksille neuvontaa Venäjän kaupan liiketoimintojen kaikissa vaiheissa – markkinoiden kartoituksessa, viennin aloittamisessa, etabloitumisessa ja Venäjän markkinoilla toimimisessa. SVKK on keskeinen toimija Venäjän Team Finland -verkostossa ja osallistuu aktiivisesti Venäjän Team Finland -vuosisuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja East Office järjestävät striimattavan keskustelutilaisuuden Porin SuomiAreenassa.

Team Finland -delegaatiomatkat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Venäjän TF-verkoston kanssa. Suurlähettiläs Mikko Hautalan johtamat vuosittaiset delegaatiomatkat toteutetaan Jekaterinburgiin ja Kazaniin. Vuodelle 2019 on suunniteltu vierailut pääkonsulin johdolla Arkangeliin ja Murmanskiin. Lisäksi on suunniteltu fact finding -matkoja markkinapotentiaalin kartoittamiseksi Kaliningradiin, Vologdaan ja Tsheljabinskiin. Moskovassa ja Pietarissa järjestetään temaattisia foorumeita linkittäen niitä ajankohtaisiin markkinamahdollisuuksiin. Toimialojen painopisteitä vuonna 2019 ovat erityisesti digitalisaatio, terveys, ympäristöala, älyliikenne, rakentaminen sekä kone- ja laitevalmistus ja teollisuuden palvelut.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari toimii pääorganisaattorina uusiin teknologioihin ja älykkäisiin kaupunkiympäristöihin keskittyvässä yhteispohjoismaisessa tapahtumassa Smart Nordic Day Moskovassa.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja East Office järjestävät striimattavan keskustelutilaisuuden Porin SuomiAreenassa. Tilaisuuden aiheena on Venäjän-kaupan arki ja haasteet globaalien jännitteiden lisääntyessä. Venäjän-kauppaa käsitellään positiivisessa valossa menestystarinoiden kautta.

Keskustelua aiheesta

Back top top