Skip to Content
Laki ja tulli Patrik Saarto
Avoin 1822
Työkirja on työntekijän perusasiakirja Venäjällä - ja pian siitä tulee sähköinen

Kuva: Natalia Belay/Shutterstock.

Työkirja on työntekijän perusasiakirja Venäjällä - ja pian siitä tulee sähköinen

Sähköinen työkirja tulee käyttöön tänä ja ensi vuonna.

Työkirja pitää pintansa venäläisessä työelämässä. Euroopassa jo 1700-luvulla ideoitu työhistorian tallennustapa sai Neuvostoliitossa niin vakaan aseman, että käytäntö on jatkunut Venäjällä näihin päiviin asti.

Työkirjasta määrätään Venäjän työlaissa luvussa 66. Työlain mukaan työkirjaan merkitään työntekijän henkilötietojen ja työsuhteiden lisäksi myös mahdolliset palkinnot ja työsuhteen päättymisen syyt.

Digitalisaation disruptio ei jätä työkirjaakaan koskemattomaksi. Pitkä paperinen perinne jää pian historiaan, sillä työkirja muuttuu vähitellen sähköiseksi.

Joulukuussa hyväksytyn lakimuutoksen mukaan työntekijä voi siirtyä sähköiseen työkirjaan vapaaehtoisesti 1. tammikuuta 2020 alkaen. Työntekijän on ilmoitettava halustaan siirtyä sähköiseen työkirjaan työnantajalleen 31. joulukuuta 2020 mennessä.

Vuoden 2021 alusta alkaen uudet työkirjat tullaan luomaan vain sähköisessä muodossa.

Työhistorian turvaksi

Sähköisen työkirjan hallinnoinnista vastaa Venäjän eläkekassa. Uudistuksen odotetaan helpottavan ja turvaavan työntekijöiden työhistorian kirjaamista – huoli työkirjan katoamisesta poistuu.

Tutkimuskeskus VTSIOMin vuonna 2017 tekemän kyselyn mukaan joka viides vastaaja kannatti täyttä siirtymistä sähköiseen työkirjaan. Erityisen vahvaa sähköisen työkirjan kannatus oli suurissa kaupungeissa.

Puolet vastaajista kannatti sekä sähköisen että paperisen vaihtoehdon ylläpitoa. Sähköistä versiota vastusti kokonaan viidennes vastaajista.

Keskustelua aiheesta

Back top top