Venäjä tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä

Venäjän hallitus on vahvistanut strategian vähähiilisen talouden tavoittelemiseksi.