Skip to Content
Metsä ja puunjalostus Patrik Saarto
Avoin 267
Venäjällä on kysyntää suomalaiselle metsäteihin ja harvennushakkuisiin liittyvälle osaamiselle

Kuvituskuva.

Venäjällä on kysyntää suomalaiselle metsäteihin ja harvennushakkuisiin liittyvälle osaamiselle

Suomalaista osaamista hyödyntäneet ovat olleet tyytyväisiä laatuun.

Suomalaisten metsäpalveluiden suurin potentiaali Venäjällä nähdään metsäteiden suunnittelu-, rakentamis-, kunnostus- ja ylläpitotöissä, käy ilmi Karelia CBC -rajaohjelmaan kuuluvassa Bofori-hankkeessa tehdystä kyselytutkimuksesta.

Tuloksia esiteltiin syyskuussa Joensuussa järjestetyssä seminaarissa, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilta. Kyselyyn vastasi Venäjällä 19 metsänvuokraajaa ja 34 metsäalan urakoitsijaa.

Metsäteihin liittyvän kysynnän taustalla on nykyisen metsäautotieverkoston riittämättömyys yritysten toimialueella. Lähes puolet vastaajista näki potentiaalia harvennushakkuissa ja taimikonhoidossa.

Yli 80 prosenttia kyselyyn vastanneista metsänvuokraajista kertoi myös täydennyskoulutuksen tarpeesta liittyen etenkin metsien tilan seurantaan ja inventointiin, metsätalouden suunnitteluun sekä puunkorjuun logistiikkaan ja tietojärjestelmiin.

Toisen kyselyn mukaan joka neljäs itäsuomalainen metsäpalvelualan yritys on kiinnostunut tarjoamaan metsäpalveluja Venäjälle. Kyselyyn vastasi 59 itäsuomalaista yrittäjää.

Suomalainen laatu vakuuttaa

Luonnonvarakeskuksen mukaan pääosa kyselyyn vastanneista metsänvuokraajista kertoi, että paikallisten metsätalousyrittäjien palvelut eivät aina vastaa odotuksia laadusta.

Joka kuudes vastaajista oli käyttänyt suomalaisia palveluita ja kaikki heistä olivat tyytyväisiä työn laatuun.

Useimmille vastaajille suomalaisia palveluita ei kuitenkaan ole ollut tarjolla. Muita käyttöä vaikeuttavia seikkoja ovat olleet kielivaikeudet, hinta sekä etäisyys.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista venäläisistä metsäurakoijista kertoi olevansa kiinnostunut myös Suomen metsäpalvelumarkkinoista.

Lue myös:

Terramonitor vie metsien satelliittiseurannan Venäjälle

Keskustelua aiheesta

Back top top