Skip to Content
Kamarin uutiset Patrik Saarto
Avoin 1395
Venäjän hallitus hyväksyi kolmannen listan maahan pääsevistä HQS-asiantuntijoista

Venäjän hallitus hyväksyi kolmannen listan maahan pääsevistä HQS-asiantuntijoista

Listalla on yli tuhat eurooppalaista erityisasiantuntijaa.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari ja East Office of Finnish Industries Oy ovat yhdessä AEB:n (Association of European Businesses) kanssa laatineet listoja HQS-asiantuntijoista (Highly qualified specialists) Venäjän viranomaisille suomalaisten yritysedustajien Venäjälle paluun helpottamiseksi.

Venäjän hallitus on 10.8.2020 hyväksynyt kolmannen listan koskien noin 1100 eurooppalaista erityisasiantuntijaa, jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa palata Venäjälle työtehtäviin. Varapääministeri Tatjana Golikovan antaman päätöksen mukaan luvan saaneiden on sitouduttava noudattamaan viranomaisten antamia määräyksiä liittyen muun muassa koronaviruksen torjuntaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi siirtymistä 14 vuorokauden eristykseen välittömästi maahantulon jälkeen.

Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriö on kiinnittänyt sisäministeriön huomiota siihen, että poikkeusmenettelyn mahdollistavasta määräyksestä N 635 puuttuu viittaus erityisasiantuntijoiden perheenjäseniin. Kauppa- ja teollisuusministeriö on pyytänyt sisäministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin tarvittavien muutosten tekemiseksi, jotta myös perheenjäsenet saadaan päätöksen piiriin.

– AEB:n ja kahdenvälisten kauppakamareiden yhteistyö ja tiedonvaihto on ollut avointa ja hyvää tässä asiassa. Haluan erityisesti kiittää Association of European Businessesin johtoa ja koko tiimiä aloitteellisuudesta ja yhteisten toimien tehokkaasta täytäntöönpanosta, kommentoi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Yhteistyö asiantuntijalistojen laatimisessa jatkuu. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yhteyshenkilönä toimii Venäjän maajohtaja Jukka Huuhtanen.

– Ryhdymme yhteistyössä nyt valmistelemaan neljättä listaa. Jukka antaa lisätietoja ja kokoaa listaa suomalaisista asiantuntijoista, joilla on tarve palata Venäjälle töihin, Rekolainen kertoo.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Jukka Huuhtanen

jukka.huuhtanen@svkk.ru

 

Aiemmin aiheesta:

Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa edelleen HQS-työluvan haltijoiden pääsyssä Venäjälle

Keskustelua aiheesta

Back top top