Skip to Content
Ulkomaankauppa ja liiketoiminta Patrik Saarto
Avoin 851
Voittojen kotiuttaminen Venäjältä - 4 yleisintä tapaa

Kuva: Kelly Sikkema/Unsplash

Voittojen kotiuttaminen Venäjältä - 4 yleisintä tapaa

Kuinka siirtää voittoja emoyhtiöön?

Kun Venäjälle perustetun tytäryhtiön viivan alle alkaa tulla tulosta, tulee ajankohtaiseksi myös kysymys voittojen kotiutuksesta emoyhtiöön. Voitoista ja niiden kotiuttamistavasta on luonnollisesti kiinnostunut myös verottaja.

Voittoja voidaan kotiuttaa Suomeen joko suoraan tai välillisesti. Verotus määräytyy maiden omien verokäytäntöjen lisäksi Suomen ja Venäjän välisen verosopimuksen mukaan.

Yleisimmin voittoja kotiutetaan jollakin seuraavista neljästä tavasta.

Osinkona

  • lähdevero 5 % osingon kokonaismäärästä, jos osinkoetuuden omistaja on yhtiö (lukuun ottamatta yhtymää), joka välittömästi omistaa vähintään 30 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta, ja sijoitettu ulkomainen pääoma ylittää satatuhatta Yhdysvaltojen dollaria (USD 100 000) tai sen vasta-arvon sopimusvaltioiden rahana sinä ajankohtana, jolloin osinko erääntyy maksettavaksi
  • lähdevero 12 % osingon kokonaismäärästä muissa tapauksissa

Korkona

  • lähdevero 0 %
  • alikapitalisointisäännökset rajoittavat koronmaksujen vähennyksiä asettamalla velan ja oman pääoman suhteeksi 3:1

Rojaltina

  • lähdevero 0 %
  • Venäjältä maksettu rojalti voi olla ALV-alaista
  • rojaltin perustana oleva lisenssisopimus tulee tyypillisesti rekisteröidä Rospatentilla
  • yleensä vaaditaan myös apostilloitu kotipaikkatodistus sekä vahvistus tosiallisesta edunsaajasta

Liiketulona

  • emoyhtiö voi tarjota tytäryhtiölle palveluita ja saada vastineeksi palkkioita, jotka ovat vähennettävissä liiketoimintakuluina

Käytettävien keinojen on oltava liiketaloudellisesti perusteltuja, jottei niitä tulkita veronkierroksi. Toimenpiteisiin liittyy paljon tarkkaa dokumentaatiota.

Tule oppimaan lisää voittojen kotiuttamisesta, siirtohinnoittelusta ja niiden vaatimasta dokumentaatiosta koulutukseen 11. helmikuuta:

Koulutus: Siirtohinnoittelu tytäryhtiössä

Tutustu palveluihimme:

Palvelut yrityksille

Keskustelua aiheesta

Back top top