Wärtsilä toimittaa moottorit kuuteen LNG-kuljetusalukseen Venäjän arktisille vesille

Aluksia tulevat toimimaan Arctic LNG 2 -projektissa.