Skip to Content
Kamarin uutiset Satu Niemelä
Avoin 1030
Yritysten tapaaminen Ville Skinnarin ja Denis Manturovin kanssa onnistui rakentavassa ja hyvässä hengessä

Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission istunto Helsingissä 14.10.2021

Yritysten tapaaminen Ville Skinnarin ja Denis Manturovin kanssa onnistui rakentavassa ja hyvässä hengessä

Jaana Rekolainen: "Monissa yrityspuheenvuoroissa sekä Suomen että Venäjän puolelta tuotiin esille kestävän kehityksen teemoja ja huoli ympäristöstä".

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov tapasivat suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission yhteydessä. Yritykset pitivät loistavia puheenvuoroja ja esittivät konkreettisia liiketoimintaympäristöön ja kauppaan liittyviä kehittämisehdotuksia. Ministerit ottivat aktiivisesti osaa keskusteluun jokaisen yrityspuheenvuoron jälkeen ja kirjasivat yritysten toiveet ylös jatkotoimenpiteitä varten.

– Venäjän markkinoilla valtion rooli oli taloudessa ja kaupassa merkittävä, siksi keskusteluyhteyksien luominen päättäjiin on tärkeää, kertoo Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen.

Kuvassa: Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen

Keskustelussa esiin nostetut kysymykset saivat hyvin huomiota korkealla tasolla ja tulivat tunnistetuiksi joko huolenaiheina tai kehittämiskohteina rakentavassa hengessä.

– Oli hyvä huomata, että monissa yrityspuheenvuoroissa sekä Suomen että Venäjän puolelta tuotiin esille kestävän kehityksen teemoja ja huoli ympäristöstä, sanoo Rekolainen.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari osallistui yhdessä East Office of Finnish Industries Oy:n kanssa tapaamisen valmisteluihin kokoamalla yritykset ministereiden tapaamista varten.

TAUSTATIETOA TALOUSKOMISSION TYÖSTÄ
lähde: ulkoministeriö

”Suomen ja Venäjän hallitustenvälinen talouskomissio kokoontui Helsingissä 14.10.2021. Talouskomission puheenjohtajina toimivat kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov. Kokouksessa käsiteltiin Suomen ja Venäjän liiketoimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä, potentiaalisia yhteistyösektoreita ja talouskomission työryhmien ajankohtaisia asioita.

Talouskomission tehtävänä on tukea yritysten toimintamahdollisuuksia ja luoda yhteyksiä yritysten välille Suomessa ja Venäjällä. Talouskomission alaisuudessa toimii toimialakohtaisia ja alueellisia työryhmiä. Edellisen kerran talouskomission kokous järjestettiin Pietarissa vuonna 2018. Talouskomission puheenjohtajat tapasivat edellisen kerran Pietarissa tämän vuoden kesäkuussa Pietarin kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä.

Talouskomission työryhmät ovat tärkeä kanava Suomen ja Venäjän väliselle viranomaistason yhteistyölle. Työryhmät ovat jatkaneet yhteistyötä myös korona-aikana etäyhteyksillä. Konkreettisen tason yhteistyötä tehdään esimerkiksi liikennesektorin, energiasektorin ja metsäteollisuuden asioiden hoitamisessa.”

Team Finland vie yli kaksikymmentä yritysedustajaa Jekaterinburgiin

Keskustelua aiheesta

Back top top